Objavljeno Poslovno izvješće Instituta Pilar za 2020. godinu

Na portalu Instituta u rubrici O Institutu/Opći akti/Izvjašća objavljeno Poslovno izvješće Instituta za 2020. godinu.
Puni tekst Poslovnog izvješća Instituta Pilar za 2020.

Sadržaj Poslovnog izvješća Instituta Pilar za 2020. godinu

1. USTROJ INSTITUTA I UPRAVLJANJE INSTITUTOM
2. POSLOVNI PROSTOR
3. OPREMA
4. ZAPOSLENICI
5. STRUČNO I ZNANSTVENO NAPREDOVANJE
6. MOBILNOST
7. NAGRADE I PRIZNANJA
8. NASTAVNA DJELATNOST
9. ZNANSTVENA DJELATNOST
9.1. ZNANSTVENI PROJEKTI I OSTALE ISTRAŽIVAČKE AKTIVNOSTI
9.1.1. NACIONALNI ZNANSTVENI PROJEKTI
9.1.2. MEĐUNARODNI ZNANSTVENI PROJEKTI
9.1.3. ZNANSTVENI PROJEKTI INSTITUTA PILAR
9.1.4. SUDJELOVANJE U COST AKCIJAMA
9.1.5. ZNANSTVENI CENTRI IZVRSNOSTI
9.2. ZNANSTVENI SKUPOVI
9.2.1. NACIONALNI SKUPOVI U ORGANIZACIJI INSTITUTA PILAR
9.2.2. NACIONALNI SKUPOVI U KOJIMA SU SUDJELOVALI ZNANSTVENICI INSTITUTA PILAR
9.2.3. MEĐUNARODNI SKUPOVI U ORGANIZACIJI INSTITUTA PILAR
9.2.4 MEĐUNARODNI SKUPOVI U KOJIMA SU SUDJELOVALI ZNANSTVENICI INSTITUTA PILAR
9.2.5. MEĐUNARODNI RADNI SASTANCI (WORKSHOPS) U ORGANIZACIJI INSTITUTA PILAR
9.2.6. TRIBINE U ORGANIZACIJI INSTITUTA PILAR
9.2.7. OKRUGLI STOLOVI U ORGANIZACIJI INSTITUTA PILAR
9.2.8. OKRUGLI STOLOVI NA KOJIMA SU SUDJELOVALI ZNANSTVENICI INSTITUTA PILAR
9.2.9. OSTALO
9.3. OSTALE ZNANSTVENE I STRUČNE AKTIVNOSTI
9.3.1. NACIONALNE AKTIVNOSTI
9.3.2. MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI
10. ZNANSTVENA PRODUKCIJA – SCIJENTOMETRIJSKA ANALIZA
11. POPULARIZACIJA ZNANOSTI
11.1. PREDSTAVLJANJE KNJIGA
11.2. TISKOVNE KONFERENCIJE, PREDSTAVLJANJE REZULTATA ISTRAŽIVANJA I OSTALO
11.3. JAVNI NASTUPI
11.3.1. NASTUPI U TELEVIZIJSKIM I RADIJSKIM EMISIJAMA
11.3.2. INTERVJUI I KOMENTARI U TISKOVINAMA
11.3.3. NASTUPI NA WEB-PORTALIMA
12. NAKLADNIČKA DJELATNOST
12.1. DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA – časopis za opća društvena pitanja
12.2. PILAR – časopis za društvene i humanističke studije
12.3. MOSTARIENSIA – časopis za društvene i humanističke znanosti
12.4. ZBORNICI, STUDIJE, POSEBNA IZDANJA
12.5. WEB-PORTAL
13. OPĆI ZAKLJUČAK

Puni tekst Poslovnog izvješća Instituta Pilar za 2020. godinu