Godišnjak Pilar

 

Svezak prvi (godina 2001., broj 1)  ●  Svezak drugi (godina 2002., broj 2)
Prvi svezak Prinosa za proučavanje života i djela dra Ive Pilara, istaknutoga znanstvenika i političara, pojavljuje se gotovo sedamdeset godina nakon tragičnoga završetka njegova života, pod nikada do kraja razjašnjenim okolnostima. I sama ta činjenica dostatno govori o proteklom razdoblju hrvatske povijesti. Stoga se ovim prvim sveskom nipošto ne zaokružuje nego, naprotiv, započinje i, vjerojatno, otvara prostor za objavljivanje znanstvenih rezultata interdisciplinarnoga proučavanja njegova opusa, te osobnog angažmana u hrvatskome javnom životu. Ovaj svezak je smjerokaz prema tome cilju, a želi također biti pripravom i poticajem za pokretanje znanstvenoga projekta kritičkog izdanja Pilarovih djela, neobjelodanjenih spisa te monografije o njegovu životu.

 

god-1 god-2

 

Urednici: Srećko LIPOVČAN i Zlatko MATIJEVIĆ

ISSN 1333-4387

Pregled sadržaja