Područni centar Pula

NazivSjedišteVoditeljOsnutakPovijestDjelatniciDjelatnostProjektiPublikacijeSkupovi


Naziv

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Pula

Sjedište

Stankovićeva 18
52100 Pula
E-mail: Marin.Beros@pilar.hr


Voditelj

Dr. sc. Marin Beroš


Osnutak

1992.


Povijest

Područni centar Pula osnovan je odlukom Upravnog vijeća Instituta 30. rujna 1992. godine kao područna istraživačka jedinica Instituta. Cilj osnivanja Centra bio je, s jedne strane, interdisciplinarno i multidisciplinarno istražiti i afirmirati hrvatske sastavnicu istarske prošlosti i suvremenosti, a s druge strane, istaknuti njezinu multikulturalnost i multietničnost. Prof. dr sc. Miroslav Bertoša, dugogodišnji voditelj pulskog Centra, rad Centra je usmjeravao na dva područja: 1. znanstveno-istraživački rad na projektu Istarski Hrvati između potisnutog identiteta i usporene integracije i 2. organiziranje znanstvene  tribine Znanost i društvo.


Djelatnici

1. mr. sc. Tatjana Tomaić, stručna suradnica u znanosti

Djelatnost

Sukladno novoj statutarnoj poziciji Instituta, djelatnost Područnog centra Pula usklađena je s temeljnim ciljem mrežnog ustroja  Instituta – da se u svakom centru pored redovitih znanstveno-istraživačkih djelatnosti razvijaju i djelatnosti  koje će centre usmjeravati prema nacionalnoj i globalnoj, a ne samo prema regionalnoj razini djelovanja. To znači da je rad centra Pula na globalnoj i nacionalnoj razini usmjeren prema istraživanju susreta i prožimanju različitih nacionalnih, kulturnih i jezičnih entiteta, te geostrateškom mjestu i značenju Istre u mediteranskom prostoru. Na regionalnoj razini to je problematika socijalne strukture, integracije i dezintegracije istarskih Hrvata, posljedice totalitarizma 20. st. za istarski društveni razvoj.


Projekti

– COST Akcija 1621 “Reappraising Intellectual Debates on Civic Rights and Democracy in Europe”
– Istarski Hrvati između potisnutog identiteta i usporene integracije
– Katolička crkva u susretu s ideologijama i programima
– Religijski pluralizam, postmoderni religijski pokreti i hrvatski identitet
– Društvena evaluacija hrvatskog inovacijskog sustava u funkciji društva znanja

Publikacije

Istra: posebnosti i općehrvatski kontekst – tema časopisa Društvena istraživanja, br. 6-7/1993.
Identitet Istre – ishodišta i perspektive, Biblioteka Zbornici – knjiga 26, Zagreb, 2006.
– Stipan Trogrlić: Katolička crkva u Istri: nacionalno-političke i idejne podjele (1882.-1914.). Pula, 2006.
– Stipan Trogrlić: Odnos  Katoličke crkve i jugoslavenske državne vlasti, Pazin-Pula, 2008.
– Stipan Trogrlić: Mons. BOŽO MILANOVIĆ ISTARSKI SVEĆENIK (1890.-1980.). Crkveno-vjersko i javno-političko djelovanje, Zagreb-Pazin, 2011.
– Stipan Trogrlić: REPRESIJA JUGOSLAVENSKOG KOMUNISTIČKOG REŽIMA PREMA KATOLIČKOJ CRKVI U ISTRI 1945.-1971., Pazin, 2014.
– Stipan Trogrlić: KATOLIČKA CRKVA U ISTRI IZMEĐU OTPORA I POTPORE TALIJANSKOJ VLASTI U ISTRI 1918. – 1943., Pazin, 2019.


Skupovi

– Identitet Istre – ishodišta i perspektive, Pula 2004.
– Ruke Istri, srce Bogu (150. obljetnica ustoličenja biskupa Dobrile i 30. obljetnica ujedinjenja istarske Crkve), Pazin, 2008.
Mons. Božo Milanović (1890.-1980.) – tragovi jedne vizije, Pazin, 2010.