Područni centar Dubrovnik


Naziv
 • Sjedište • Voditelj • Osnutak • Djelatnici • Novosti

pc_du_1pc_du_2

Svečano otvaranje Područnog centra Dubrovnik Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar 28. svibnja 2011.

 

Naziv

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Dubrovnik

 

Sjedište

Od Kaštela 11
20000 Dubrovnik
Tel.: 020 323-946
Tel./fax: 020 324-769
E-mail: vinicije.lupis@pilar.hr

 

Voditelj

Dr. sc. Vinicije B. Lupis

 

Osnutak

10. rujna 2007.

 

Djelatnici

Dr. sc. Vinicije B. Lupis, znanstveni savjetnik

 

Novosti

Dr. sc. Vinicije Lupis: Obljetnica krvavog armenskog proljeća 1915. godine, 23. 4. 2022.
Dr. sc. Vinicije B. Lupis: “Armenski natpisi u 17. stoljeću u Splitu”, 18. 2. 2022.
Dr. sc. Vinicije Lupis: Zlata Blažina Tomić je dokazala da je Dubrovnik prvi imao karantenu u cijelome svijetu, 19. 12. 2021.
Dr. sc. Nikolina Hazdovac Bajić i dr. sc. Vinicije Lupis: Kult svetog Nikole u izgradnji suvremenog identiteta Dubrovnika, 6. 12. 2021.
Dr. sc. Vinicije Lupis u međunarodnom projektu Istraživanje crkve Gospe Pomoćnice u Prizrenu, 11. 11. 2021.
Objavljena knjiga dr. sc. Vinicija Lupisa Ivan Ferdinandov Lupis – izumitelj torpeda
Dr. sc. Vinicije Lupis na konferenciji Iskoraci i osuvremenjivanje hrvatskog nautičkog turizma, 27. 10. 2021.
Dr. sc. Vinicije Lupis: Predavanje “Likovne i kulturne veze Dubrovnika i Bugarske”, 23. 9. 2021.
Dr. sc. Vinicije Lupis u Zborniku “600 godina dubrovačke vlasti u Konavlima”, 9. 8. 2021.
Dr. sc. Vinicije Lupis na otvaranju izložbe Eugena Varzića “Sve Su Ti Slike OK”; Dubrovnik, 22. 7. 2021.
Dr. sc. Nikolina Hazdovac Bajić na konferencija Nonreligion in a Complex Future; Ottawa, 16.-18. 6. 2021.
Dr. sc. Nikolina Hazdovac Bajić na javnoj tribini Znanost i religija; Dubrovnik, 16. 6. 2021.
Prilozi dr. sc. Vinicija B. Lupisa u zbornicima Instituta za balkanske studije Bugarske akademije znanosti
Dr. sc. Vinicije Lupis: ARMENSKI GENOCID: GRAD SV. VLAHA: Sebasta/Sivas – nekada i danas, 25. 4. 2021.
Dr. sc. Nikolina Hazdovac Bajić na konferenciji Religion on the Periphery, 15.-17. 4. 2021.
Predavanje dr. sc. Vinicija Lupisa “Moćnik dubrovačke prvostolnice”, 21. 1. 2021.
Dva rada dr. sc. Vinicija Lupisa u četverobroju časopisa Dometi za 2020. godinu
Ususret proširenom izdanja knjige dr. sc. Vinicija B. Lupisa “Dubrovnik i Poljska”, 15. 9. 2020.
Dr. sc. Vinicije B. Lupis na međunarodnom skupu “Benediktinsko monaštvo i njegovo nasljeđe”, Zadar, 17. 9. 2020.
Prilog dr. sc. Vinicija B. Lupisa objavljen u bugarskom zborniku ART READINGS 2019: PATTERNS – MODELS – DESIGNES
Dr. sc. Vinicije B. Lupis o pelješkoj obitelji Lupis iz Nakovane i njenom riječkom ogranku, 23. 7. 2020.
Dr. sc. Vinicije Lupis: Spomen na 105. obljetnicu armenskog genocida, 25. 4. 2020.
Predstavljanje zbornika „Verba volant – Scripta manent“ u Zagrebu, 4. 12. 2019.
Dr. sc. Vinicije B. Lupis: Zbog Orlanda se Dubrovnik razlikuje od drugih gradova, 19. 10. 2019.
Predstavljanje Zbornika u čast akademika Stjepana Krasića VERBA VOLANT – SCRIPTA MANENT u Splitu, 1. 10. 2019.
– Dr. sc. Vinicije B. Lupis urednik zbornika “Verba volant – Scripta manent” akademiku Stjepanu Krasiću u čast, 4. 7. 2019.
– Okrugli stol o utjecaju javnog djelovanja žena na poboljšanje društva; Dubrovnik, 7. 3. 2019.
– Dr. sc. Vinicije B. Lupis: Sveti Vlaho bio je državni simbol Dubrovačke Republike, 3. 2. 2019.
– Dr. sc. Vinicije B. Lupis na konfereciji u povodu 40 godina upisa Dubrovnika na popis svjetske kulturne baštine, 1. 2. 2019.
– Predstavljanje monografije MARIN RADICA – Zaboravljeni historicistički kipar autora dr. sc. Vinicija B. Lupisa, 19. 11. 2018.
– Dr. sc. Vinicije B. Lupis na konferenciji “Kultura i putovanja u jugoistočnoj Europi”, Sofija, 15.-16. 11. 2018.
– Priznanje dr. sc. Viniciju B. Lupisu armenske zajednice u Bugarskoj, 14. 11. 2018.
– Predavanje dr. sc. Vinicija B. Lupisa “Armenske uspomene” u Sofiji, 14. 11. 2018.
– Dr. sc. Vinicije B. Lupis autor izložbe “Marin Radica – zaboravljeni historicistički kipar”, 6. 10. 2018.
– Predstavljanje knjiga u izdanju Ogranka Matice hrvatske u Blatu i Instituta Ivo Pilar urednika dr. sc. Vinicija B. Lupisa, 14. 9. 2018.
– Dr. sc. Viniciju B. Lupisu plaketa Općine Lumbarda za izuzetno vrijedan doprinos razvoju kulture, 16. 8. 2018.
Zlatna povelja za monografiju “Sebasta – grad svetog Vlaha” urednika dr. sc. Vinicija B. Lupisa, 19. 6. 2018.
Dr. sc. Vinicije B. Lupis izabran u Kulturno vijeće Grada Dubrovnika, 28. 5. 2018.
Dr. sc. Vinicije B. Lupis: O manipuliranju Bokeljskom mornaricom, 24. 5. 2018.
Međunarodni znanstveni skup o don Kosti Selaku; Janjina, 16. 6. 2018.
Knjiga urednika dr. sc. Vinicija B. Lupisa o Sebasti – gradu svetog Vlaha otputovala u Armeniju, 24. 4. 2018.
Dr. sc. Vinicije B. Lupis autor kataloga dviju dubrovačkih slikarica, 25. 4. 2018.
Održana edukacija ”Povijest na zrnu soli” u Stonu, 11.-12. 4. 2018.
Ston: KULTURNA BAŠTINA KAO PARADIGMA ODRŽIVOG RAZVOJA, 7. 2. 2018.
Dr. sc. Vinicije B. Lupis: Bokeljska mornarica – nematerijalna mornarica, 19. 1. 2018.
– Predstavljanje knjige SEBASTA – GRAD SVETOGA VLAHA u Zagrebu, 30. 10. 2017.
– SKUP: Sveti Ilar u kontekstu svoga vremena; Mlini (Dubrovnik), 19.-20. 10. 2017.
– Dr. sc. Vinicije B. Lupis urednik zbornika o dominikancu Stjepanu Krasiću, 12. 10. 2017.
– Dr. sc. Vinicije B. Lupis otvorio izložbu Međunarodne likovne kolonije, 9. 10. 2017.
– Dr. sc. Vinicije B. Lupis o djelima slikara Vulka Hajdića, 6. 10. 2017.
– Dr. sc. Vinicije B.. Lupis: STARE OGRADE – UMJETNIČKA OPREMA GRADA, 11. 9. 2017.
– Dr. sc. Vinicije B. Lupis s visokim predstavnikom Armenske Apostolske Crkve, 12. 7. 2017.
– Vinicije B. Lupis: 20 godina suradnje Bugarske i Hrvatske akademije, 6. 6. 2017.
– Dr. sc. Vinicije B. Lupis o hrvatsko-armenskim odnosima u Sofiji, 5. 6. 2017.
– Izložba “Ljubav u Damasku” sirijskog umjetnika Eliasa Ayouba, 1. 2. 2017.
– Predstavljanje knjige “Sebasta – grad svetog Vlaha” u Stonu i Dubrovniku, 31. 1. i 4.2. 2017.
– Dr. sc. Viniciju B. Lupisu Red Danice hrvatske s likom Marka Marulića
– Predavanje dr. sc. Vinicija Lupisa “Armenci u Libanonu – Sveti Meron”, 1. 12. 2016.
– DUBROVNIK: Predstavljanje knjige “Crkva Gospe Luncijate u Gružu”, 11. 10. 2016.
– Dr. sc.  Vinicije B. Lupis na  23. KONGRESU BIZANTSKIH STUDIJA, 22.-27. 8. 2016.
– Dr. sc. Vinicije B. Lupis odlikovan Redom Danice hrvatske s likom M. Marulića
– Okrugli stol KOTORSKI I DUBROVAčKI BISKUP PAVAO BUTORAC, 2. 6. 2016.
– Dr. sc. Vinicije B. Lupis dobitnik nagrade Dubrovačko-neretvanske županije
– Predstavljena knjiga “Don Ante Dračevac. Izabrane studije”, 22. 4. 2016.
– Postavljanje armenskog hačkara u Dubrovniku, 22. 4. 2016.
– Dr. sc. Vinicije B. Lupis na otvaranja Spomenika žrtvama holokausta u Dubrovniku, 18. 3. 2016.
– Predstavljanje DRUBROVAČKIH SREDNJOVJEKOVNIH ZLATARSKIH TEMA, 5. 2. 2016.
– Otvorena izložba ARMENSKA ARHITEKTURA I GENOCID, 4. 2. 2016.
– Predstavljanje knjige EXPELLING PLAGUE u Dubrovniku, 15. 1. 2015.
– Dr. sc. Vinicije B. Lupis na konferenciji u Moskvi o genocidu nad Armencima, 23.-24. 10. 2015.
– Objavljene DUBROVAČKE SREDNJOVJEKOVNE ZLATARSKE TEME Vinicija B. Lupisa
– Predavanje dr. sc. Vinicija B. Lupisa na simpoziju u Kotoru, 9. 10. 2015.
– U Moskvi predstavljena knjiga ARMENIJA – DOMOVINA SV. VLAHA
– MOSKVA: Predstavljanje knjige “Armenija – domovina sv. Vlaha”, 14. 6. 2015.
– DUBOVNIK: Predavanje ARMENIJA SACRA, 25. 5. 2015.
– DUBROVNIK: Predstavljanje kataloga “Sv. VLAHO u povijesti i sadašnjosti”, 18. 5. 2015.
– Dr. sc. Vinicije B. Lupis predstavio monografiju HGU “Sv. Vicenca”
– Predstavljanje knjige ARMENIJA – DOMOVINA SV. VLAHA, Ston i Dubrovnik
– Vinicije B. Lupis putem videolinka otvorio izložbu Eugena Varzića
– Promocija knjige Tee Marinović “Meštrovica Marica Marinović”
Hrvatsko slovo: BAŠTINSKE TEME BOKE KOTORSKE
– Održana promocija V. broja BLATSKOG LJETOPISA
– Predstavljanje pretiska knjige ZRNCA ZA POVIJEST STONA
– Predstavljanje knjige “Bogorodica Zaštitnica u Hrvata”, Dubrovnik, 9. 4. 2014.
– U Stonu predstavljena “Srednjovjekovna raspela” dr. sc. Vinicija B. Lupisa
Nova knjiga dr. sc. Vinicija B. Lupisa: Srednjovjekovna raspela iz Stona i okolice
– Intervju dr. sc. Vinicija B. Lupisa u armenskom časopisu “Vrijeme”
Predavanje dr. sc. Vinicija B. Lupisa U Portugalu, 22. 11. 2013.
Predstavljanje BAŠTINSKIH TEMA BOKE KOTORSKE u Zagrebu, 30. 10. 2013.
Objavljena knjiga BAŠTINSKE TEME BOKE KOTORSKE Vinicija B. Lupisa
Kulturno i povijesno naslijeđe Hrvata Boke kotorske u knjizi V.B. Lupisa
Promocija Baštinskih tema Boke Kotorske Vinicija Lupisa u Donjoj Lastvi
Dr. sc. Vinicije B. Lupis predsjednik Južnohrvatskog ogranka Društva književnika
BAŠTINSKE TEME BOKE KOTORSKE Vinicija B. Lupisa
 Predstavljena slikovnica posvećena Stjepanu Gradiću
Predavanje dr. sc. Vinicija B. Lupisa o povijesti dubrovačkog pomorskog prava
– DUBROVNIK: Predstavljanje knjige CROATICA MECHITARISTICA, 3. 4. 2013.
Anna Givargizyan: “Genocid kao potkradanje civilizacije”
Predstavljanje knjige POLJSKI USTANAK 1863. I DUBROVNIK, 29. ožujka 2012.
Predstavljena zbirka pjesama dr. sc. Vinicija B. Lupisa “Volumen Legis”
Predstavljanje u Zagrebu Spomenice 600. obljetnice Crkve Male Gospe u Gornjoj Lastvi
Predstavljanje u Dubrovniku Spomenice 600. obljetnice Crkve Male Gospe u Gornjoj Lastvi
2. znanstvena tribina u Dubrovniku: Vukovar ’91 – između simbola i kulture zaborava (prof. dr. sc. Dražen Živić, mr. sc. Sandra Cvikić i dr. sc. Vinicije B. Lupis), 2. prosinca 2011.
Predstavljena u Tivtu Spomenica 600. obljetnice Crkve Male Gospe u Gornjoj Lastvi
SPOMENICA 600. obljetnice Crkve Male Gospe u Gornjoj Lastvi (1410.-2010.)
Znanstvena tribina u povodu 20 godina istraživanja Instituta Ivo Pilar: Pozdravne riječi (prof. dr. sc. Vlado Šakić i dr. sc. Vinicije B. Lupis);  Dr. Ivo Pilar – život i politička misao (dr. sc. Zlatko Matijević i dr. sc. Zlatko Hasanbegović), 12. rujna 2011.
Predstavljeni Prinosi Jakete Palmotića Dionorića hrvatskoj književnoj baštini
ŽELJEZNI DUH: Prinos Jakete Palmotića Dionorića hrvatskoj književnoj baštini
Potpora projektu znanstvene monografije Dubrovnika
Potpisan Sporazum o suradnji Sveučilišta u Dubrovniku i Instituta Ivo Pilar
Prof. dr. sc. Vlado Šakić u povodu početka rada Područnog centra Dubrovnik
– SVEČANO OTVOREN PODRUČNI CENTAR DUBROVNIK 28. SVIBNJA 2011.