Područni centar Split

NazivSjedišteVoditeljOsnutakDjelatniciDjelatnostProjektiBibliografijaSkupovi

Naziv

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Centar Split / Institute of Social Sciences Ivo Pilar – Centre Split

 

Sjedište

Poljana kraljice Jelene 1/1
21000 Split
Tel.: + 385 21 314 360
Faks: + 385 21 344 154
E-mail: Sasa.Mrduljas@pilar.hr

Voditelj

Dr. sc. Saša Mrduljaš


Osnutak

24. ožujka 1992.

 

Djelatnici

1. dr. sc. Jadranka Rebeka Anić, znanstvena savjetnica
2. Augustin Derado, VSS, stručni suradnik
3. dr. sc. Saša Mrduljaš, znanstveni savjetnik
4. mr. sc. Mirko Petrić, stručni savjetnik u znanosti
5. Ivica Sokol, VSS, stručni savjetnik u znanosti
6. dr. sc. Inga Tomić-Koludrović, znanstvena savjetnica u trajnom zvanju
7. dr. sc. Željka Zdravković, znanstvena suradnica

 

Djelatnost

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar osnivanjem je regionalnog Centra Split iskazao trajni interes za regionalni razvoj Hrvatske, za njenu jadransku orijentaciju i mediteransko obilježje. Sukladno tome, predviđeno je da jedna od glavnih djelatnosti splitskog centra bude usmjerena prema istraživanju predmeta od regionalnog značaja. Onih koje se odnose na Split te na dalmatinsko priobalje, otočje i zaleđe. Jednako tako, obzirom na međuovisnost Dalmacije i susjedne BiH, djelatnost je centra usmjerena i prema istraživanju tematika vezanih uz bosansko-hercegovački prostor. Uz poseban interes prema onim temama koje se tiču hrvatske etničke komponente u toj zemlji. Pored istaknutog, splitski je centar od svog osnutka snažno usmjeren prema istraživanju predmeta s područja teologije, sociologije religije, bioetike.

 

Projekti

Od osnutka splitskog centra Instituta Ivo Pilar njegovi su djelatnici bili uključeni u niz projekata Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa (2007. – 2013.):

– Socioreligijska karta Hrvatske;
– Religijske zajednice u Hrvatskoj i njihova uloga u integracijskim procesima;
– Domovinski rat;
– Religijski pluralizam, postmoderni religijski pokret i hrvatski identitet;
– Hrvatski identitet i multikulturalnost Mediterana u doba globalizacije.

 

Bibliografija

Popis znanstvenih radova djelatnika splitskog centra Instituta Ivo Pilar (Hrvatska znanstvena bibliografija):

dr. sc. Jadranka Rebeka Anić: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=277285
dr. sc. Neven Duvnjak: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=201185
dr. sc. Saša Mrduljaš: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=250202
dr. sc. Inga Tomić-Koludrović: https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=210725

 

Skupovi

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Centar Split do sada je organizirao tri međunarodna znanstvena simpozija:

– “Konfesije i rat”;
– “Crkva i država u društvima u tranziciji”;
– ”Vjerske zajednice u Hrvatskoj i njihova uloga u integracijskim procesima”.

O sva tri skupa objavljeni su zbornici radova, a tiskane su i dvije knjige s područja sociologije religije.