Povijest Instituta Ivo Pilar

 
Osnivački dokumenti Godina prva – 1992.  Godina druga – 1993.  Godina treća – 1994.  Godina četvrta – 1995.  Godina peta – 1996. Godina šesta – 1997. Godina sedma – 1998.  Godina osma – 1999. Godina deveta – 2000. Godina deseta – 2001. Godina jedanaesta – 2002.  Godina dvanaesta – 2003. Godina trinaesta – 2004. Godina četrnaesta – 2005. ● Godina petnaesta – 2006. ● Godina šesnaesta – 2007. ● Godina sedamnaesta – 2008. ● Godina osamnaesta – 2009. ● Godina devetnaesta – 2010. ● Godina dvadeseta – 2011. Godina dvadesetprva – 2012. Godina dvadesetdruga – 2013. Godina dvadesettreća – 2014. Godina dvadesetčetvrta – 2015. ● Godina dvadesetpeta – 2016. ● Godina dvadesetšesta – 2017. Godina dvadesetsedma – 2018. Godina dvadesetosma – 2019. …

Odlukom Skupštine Sveučilišta u Zagrebu 26. studenog 1991. utemeljen je Institut za primijenjena društvena istraživanja. Institut je postao javna ustanova 1993. stupanjem na snagu Zakona o ustanovama. Prema Zakonu o znanstvenoistraživačkoj djelatnosti javni je institut Republike Hrvatske. Odlukom Upravnog vijeća  18. veljače 1997. godine preimenovan je u Institut društvenih znanosti Ivo Pilar. Nazvan je prema hrvatskom znanstveniku i publicistu dr. Ivi Pilaru, koji je imao važnu ulogu u razvoju društveno-humanističkih istraživanja u nas. – Fotogalerija

Osnivački dokumenti

Povijest Instituta Ivo Pilar

Godina prva – 1992.

Povijest Instituta Ivo Pilar

 

Godina druga – 1993.

Povijest Instituta Ivo Pilar

 

Godina treća – 1994.

Povijest Instituta Ivo Pilar

 

Godina četvrta – 1995.

Povijest Instituta Ivo Pilar

 

Godina peta – 1996.

Povijest Instituta Ivo Pilar

 

Godina šesta – 1997.

Povijest Instituta Ivo Pilar

 

Godina sedma – 1998.

 

Povijest Instituta Ivo Pilar

 

Godina osma – 1999.

Povijest Instituta Ivo Pilar

 

Godina deveta – 2000.

Povijest Instituta Ivo Pilar

 

Godina deseta – 2001.

Povijest Instituta Ivo Pilar

 

Godina jedanaesta – 2002.

Povijest Instituta Ivo Pilar

 

Godina dvanaesta – 2003.

Povijest Instituta Ivo Pilar

 

Godina trinaesta – 2004.

Povijest Instituta Ivo Pilar

 

Godina četrnaesta 2005.

Povijest Instituta Ivo Pilar

Godina petnaesta 2006.

15_2006

Godina šesnaesta 2007.

16_2007

Godina sedamnaesta 2008.

17_2008

Godina osamnaesta 2009.

18_2009

Godina devetnaesta 2010.

19_2010

Godina dvadeseta 2011.

20 2011 s

Godina dvadesetprva 2012.

21 2012 s

Godina dvadesetdruga 2013.

22 2013 s

Godina dvadesettreća 2014.

23 2014 s

Godina dvadesetčetvrta 2015.

24 2015 s

Godina dvadesetpeta 2016.

Povijest Instituta Ivo Pilar

 


Godina dvadesetšesta 2017.

Povijest Instituta Ivo Pilar


Godina dvadesetsedma 2018.

Povijest Instituta Ivo Pilar


Godina dvadesetosma 2019.
 – 
www.pilar.hr
Povijest Instituta Ivo Pilar

 

Grafičko uređenje i oblikovanje povijesnog pregleda po godinama: Zlatko REBERNJAK