Natječaji

Izvršen je izbor na radno mjesto stručni/a suradnik/ca pravne službe, zamjena, rad u središnjici Zagreb. Na predmetno radno mjesto izabrana je – Dorotea Tuškan…

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Marulićev trg 19 raspisuje N A T J E Č A J za popunu radnog mjesta stručni suradnik…

Izvršen je izbor na radno mjesto administrativni/a referent/ica, radno mjesto III. vrste, rad u središnjici Zagreb. Na predmetno radno mjesto izabrana je: - Sanja…

Upravno vijeće Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar imenovalo je za ravnatelja Instituta - prof. dr. sc. Željka Holjevca - Odluka o imenovanju ravnatelja Instituta…

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Marulićev trg 19, raspisuje N A T J E Č A J za popunu upražnjenog sistematiziranog radnog mjesta…

INSTITUT DRUŠTVENIH ZNANOSTI IVO PILAR, Zagreb, Marulićev trg 19 PONIŠTENJE NATJEČAJA Poništava se natječaj za sistematizirano radno mjesto administrativni/a referent/ica, radno mjesto III. vrste,…

Izvršen je izbor na radno mjesto mjesto administrativni/a referent/ica, radno mjesto III. vrste, rad u središnjici Zagreb. Na predmetno radno mjesto izabrana je -…

fotka_za_natjeaje-1

Marulićev trg 19/I, Zagreb. Ulaz u Institut društvenih znanosti Ivo Pilar - Poništenje natječaja za sistematizirano radno mjesto administrativni/a referent/ica od 9. 12. 2022.…

Izvršen je izbor na suradničko radno mjesto u suradničkom zvanju poslijedoktorand, znanstveno područje društvenih znanosti, polje psihologija, rad u središnjici Zagreb. Na predmetno radno…

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Marulićev trg 19 raspisuje N A T J E Č A J za popunu upražnjenog sistematiziranog radnog mjesta…

Na temelju članka 36. st. 1. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine 119/22), članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne…

Izvršen je izbor na radno mjesto viši stručni referent Računovodstveno-financijske službe, rad u središnjici Zagreb, zamjena djelatnika. Na predmetno radno mjesto izabrana je -…

Izvršen je izbor na suradničko radno mjesto u suradničkom zvanju poslijedoktorand, znanstveno područje društvenih znanosti, polje sociologija, rad u središnjici Zagreb. Na predmetno radno…

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Marulićev trg 19 raspisuje N A T J E Č A J za izbor na suradničko radno mjesto…

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Marulićev trg 19 raspisuje N A T J E Č A J za popunu sistematiziranog radnog mjesta viši…

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Marulićev trg 19 raspisuje N A T J E Č A J za izbor na suradničko radno mjesto…

Izvršen je izbor na sistematizirano znanstveno radno mjesto znanstveni savjetnik, znanstveno područje humanističkih znanosti, znanstveno polje povijest, rad u Područnom centru Dubrovnik. Na predmetno…

Izvršen je izbor na sistematizirano znanstveno radno mjesto viši znanstveni suradnik, interdisciplinarno područje znanosti, znanstvena polja sociologija i teologija, rad u središnjici Zagreb. Na…

Izvršen je izbor na sistematizirano znanstveno radno mjesto znanstveni savjetnik, interdisciplinarno područje znanosti, znanstvena polja sociologija i ekonomija, rad u središnjici Zagreb. Na predmetno…

Izvršen je izbor na sistematizirano znanstveno radno mjesto znanstveni savjetnik, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija, rad u središnjici Zagreb. Na predmetno radno…

Izvršen je izbor na sistematizirano znanstveno radno mjesto znanstveni savjetnik, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje demografija, rad u središnjici Zagreb. Na predmetno radno…

Izvršen je izbor na suradničko radno mjesto u suradničkom zvanju poslijedoktoranda, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija, rad u središnjici Zagreb, rad na…

Izvršen je izbor na suradničko radno mjesto u suradničkom zvanju asistent, znanstveno područje humanističkih znanosti, polje povijest, rad u područnom centru Gospić. Na predmetno…

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Marulićev trg 19 raspisuje N A T J E Č A J za izbor na sistematizirano znanstveno radno…

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Marulićev trg 19 raspisuje N A T J E Č A J za izbor na sistematizirano znanstveno radno…

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Marulićev trg 19 raspisuje N A T J E Č A J za izbor na sistematizirano znanstveno radno…

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Marulićev trg 19 raspisuje N A T J E Č A J za izbor na sistematizirano znanstveno radno…

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Marulićev trg 19 raspisuje N A T J E Č A J za izbor na sistematizirano znanstveno radno…

Izvršen je izbor na sistematizirano znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik, znanstveno područje humanističkih znanosti, znanstveno polje filozofija, rad u Područnom centru Pula. Na predmetno…

Izvršen je izbor na znanstveno radno mjesto znanstveni savjetnik, znanstveno područje humanističkih znanosti, znanstveno polje povijest, rad u središnjici Zagreb. Na predmetno radno mjesto…

Izvršen je izbor na suradničko radno mjesto u suradničkom zvanju asistent, rad u Područnom centru Split. Na predmetno radno mjesto izabrana je - Iva…

Izvršen je izbor na suradničko radno mjesto u suradničkom zvanju poslijedoktorand, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, rad u središnjici Zagreb. Na predmetno…

Izvršen je izbor na stručno radno mjesto u stručnom zvanju stručni savjetnik u sustavu znanosti, rad u Područnom centru Split. Na predmetno radno mjesto…

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Marulićev trg 19 raspisuje N A T J E Č A J za izbor na suradničko radno mjesto…

INSTITUT DRUŠTVENIH ZNANOSTI IVO PILAR, Zagreb, Marulićev trg 19 raspisuje N A T J E Č A J za izbor na suradničko radno mjesto…

INSTITUT DRUŠTVENIH ZNANOSTI IVO PILAR, Zagreb, Marulićev trg 19 raspisuje N A T J E Č A J za izbor na suradničko radno mjesto…

Izvršen je izbor na stručno radno mjesto stručni suradnik u sustavu znanosti, za rad na projektu CSRP, središnjica Zagreb. Na predmetno radno mjesto izabran…

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Marulićev trg 19 raspisuje N A T J E Č A J za izbor na sistematizirano znanstveno radno…

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Marulićev trg 19 raspisuje N A T J E Č A J za izbor na suradničko radno mjesto…

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Marulićev trg 19 raspisuje N A T J E Č A J za izbor na sistematizirano znanstveno radno…

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Marulićev trg 19 raspisuje N A T J E Č A J za zapošljavanje na sistematizirano stručno radno…

INSTITUT DRUŠTVENIH ZNANOSTI IVO PILAR, Zagreb, Marulićev trg 19 PONIŠTENJE NATJEČAJA Poništava se natječaj za izbor na suradničko radno mjesto u suradničkom zvanju poslijedoktorand,…

Izvršen je izbor doktoranda u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta, rad u područnom centru Varaždin. Na predmetno radno mjesto izabrana je: -…

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Marulićev trg 19 raspisuje NATJEČAJ za zapošljavanje na stručno radno mjesto stručni suradnik u sustavu znanosti – 1…

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Marulićev trg 19 raspisuje N A T J E Č A J za izbor na suradničko radno mjesto…

INSTITUT DRUŠTVENIH ZNANOSTI IVO PILAR, Zagreb, Marulićev trg 19 raspisuje N A T J E Č A J za izbor jednog doktoranda u suradničkom…

Izvršen je izbor doktoranda u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta, znanstveno područje društvenih znanosti – polje psihologija, za rad u središnjici Zagreb.…

Izvršen je izbor na radno mjesto spremačice, radno mjesto III. vrste, rad u središnjici Zagreb, rad na neodređeno vrijeme. Na predmetno radno mjesto izabrana…

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Marulićev trg 19 raspisuje NATJEČAJ za prijem u radni odnos na upražnjeno sistematizirano radno mjesto spremačice – radno…

Izvršen je izbor na radno mjesto viši stručni referent Računovodstveno-financijske službe Instituta, rad na neodređeno vrijeme, rad u središnjici Zagreb. Na predmetno radno mjesto…

INSTITUT DRUŠTVENIH ZNANOSTI IVO PILAR, Zagreb, Marulićev trg 19 raspisuje NATJEČAJ za izbor na znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik – radno mjesto I. vrste, interdisciplinarno područje znanosti, znanstvena polja sociologija i teologija, rad u područnom centru u Vukovaru.

INSTITUT DRUŠTVENIH ZNANOSTI IVO PILAR, Zagreb, Marulićev trg 19 raspisuje NATJEČAJ za izbor na znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik – radno mjesto I. vrste,…

Izvršen je izbor na stručno radno mjesto stručni suradnik u sustavu znanosti, rad u središnjici Zagreb, rad na određeno vrijeme na projektu CSRP. Na…

INSTITUT DRUŠTVENIH ZNANOSTI IVO PILAR, Zagreb, Marulićev trg 19 raspisuje N A T J E Č A J za izbor jednog doktoranda u suradničkom…

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Marulićev trg 19 raspisuje N A T J E Č A J za izbor na znanstvena radna mjesta:…

INSTITUT DRUŠTVENIH ZNANOSTI IVO PILAR, Zagreb, Marulićev trg 19 Poništenje natječaja Poništava se natječaj za upražnjeno radno mjesto viši stručni referent Računovodstveno-financijske službe –…

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Marulićev trg 19 raspisuje N A T J E Č A J za popunu upražnjenog radnog mjesta: viši…

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Marulićev trg 19 raspisuje NATJEČAJ za zapošljavanje na stručnom radnom mjestu stručnog suradnika u sustavu znanosti – 1…

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Marulićev trg 19 raspisuje N A T J E Č A J za popunu sistematiziranog radnog mjesta spremačica…

Izvršen je izbor na znanstveno radno mjesto višeg znanstvenog suradnika, društvene znanosti – demografija, rad u središnjici Zagreb, rad na neodređeno vrijeme. Na predmetno…

Izvršen je izbor na suradničko radno mjesto poslijedoktoranda, rad u središnjici Zagreb, rad na projektu GENMOD u 80% radnog vremena, rad na određeno vrijeme…

Izvršen je izbor na radno mjesto višeg stručnog referenta Računovodstveno-financijske službe Instituta, te je na predmetno radno mjesto izabrana • Tanja Čulo Natječaj za…

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Marulićev trg 19 raspisuje N A T J E Č A J za izbor na znanstveno radno mjesto…

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Marulićev trg 19 raspisuje N A T J E Č A J za suradničko zvanje i radno mjesto…

Na suradničko radno mjesto i zvanje asistenta − društvene znanosti, sociologija, rad u središnjici Zagreb (objava natječaja 24. 7. 2019.) izabrana je • Marija…

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Marulićev trg 19 raspisuje N A T J E Č A J za popunu upražnjenog sistematiziranog radnog mjesta:…

INSTITUT DRUŠTVENIH ZNANOSTI IVO PILAR, Zagreb, Marulićev trg 19, raspisuje N A T J E Č A J za suradničko zvanje i radno mjesto…

Rezultati natječaja objavljenih u Narodnim novinama br. 49 od 15. 5. 2019. te ispravka natječaja objavljenog u Narodnim novina br. 55 od 31. 5.…

INSTITUT DRUŠTVENIH ZNANOSTI IVO PILAR, Zagreb, Marulićev trg 19 PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA za točku 2. – sistematizirano radno mjesto višeg stručnog referenta Računovodstveno-financijske službe,…

INSTITUT DRUŠTVENIH ZNANOSTI IVO PILAR, Zagreb, Marulićev trg 19 PONIŠTENJE NATJEČAJA Poništava se natječaj za sistematizirano radno mjesto stručnog suradnika u Pravnoj službi, radno…

Izvršen je izbor na radno mjesto voditelja Računovodstveno-financijske službe, položajno radno mjesto I. vrste, rad u središnjici Zagreb – na predmetno radno mjesto izabrana…

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Marulićev trg 19 objavljuje ISPRAVAK I DOPUNU NATJEČAJA U natječaju objavljenom u Narodnim novinama broj 49 od 15.…

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Marulićev trg 19 objavljuje ISPRAVAK I DOPUNU NATJEČAJA U natječaju objavljenom u Narodnim novinama broj 49 od 15.…

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Marulićev trg 19 objavljuje ISPRAVAK I DOPUNU NATJEČAJA U natječaju objavljenom u Narodnim novinama broj 49 od 15.…

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Marulićev trg 19 raspisuje N A T J E Č A J za izbor na sistematizirana znanstvena radna…

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Marulićev trg 19 raspisuje N A T J E Č A J za izbor na sistematizirana znanstvena radna…

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Marulićev trg 19 raspisuje N A T J E Č A J za suradničko radno mjesto poslijedoktoranda, znanstveno…

Izvršen je izbor na radno mjesto spremačice, rad na neodređeno vrijeme – na predmetno radno mjesto izabrana je: • Ivana Rožman Natječaj za radno…

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Marulićev trg 19 raspisuje N A T J E Č A J za popunu upražnjenih sistematiziranih radnih mjesta:…

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Marulićev trg 19 raspisuje N A T J E Č A J za popunu sistematiziranog radnog mjesta spremačica…

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Marulićev trg 19 raspisuje N A T J E Č A J za popunu sistematiziranog radnog mjesta stručni…

Izvršen je izbor na suradničko radno mjesto poslijedoktoranda, rad u središnjici Zagreb, rad na projektu GENMOD u 70% radnog vremena, te je na predmetno…

Izvršen je izbor na dva stručna radna mjesta stručnog suradnika u sustavu znanosti, rad u središnji Zagreb, rad na projektu CSRP, te su na…

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Marulićev trg 19 raspisuje N A T J E Č A J za suradničko zvanje i radno mjesto…

Izvršen je izbor na dva suradnička radna mjesta asistenta, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija, rad u središnjici Zagreb (točka 1. natječaja). Na…

Izvršen je izbor na suradnička radna mjesta asistenta, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, rad u središnjici Zagreb, za sljedeća radna mjesta: •…

Izvršen je izbor na suradnička radna mjesta asistenta, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, rad u središnjici Zagreb, za sljedeća radna mjesta: •…

Izvršen je izbor na suradničko radno mjesto poslijedoktoranda, znanstveno područje humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska srednjovjekovna povijest, rad u Centru Osijek.…

Izvršen je izbor na suradničko radno mjesto asistenta, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija, rad u Centru Split (točka 2. natječaja). Na navedeno…

INSTITUT DRUŠTVENIH ZNANOSTI IVO PILAR, Zagreb, Marulićev trg 19, raspisuje N A T J E Č A J za zapošljavanje u stručnom zvanju i…