Zaposlenici instituta Ivo Pilar

U Institutu je zaposleno 102 djelatnika: 90 znanstvenika (znanstvena, suradnička i stručna radna mjesta) i 12 zaposlenika administrativnih i pomoćnih poslova.

Znanstvenici prema znanstvenim, suradničkim i stručnim zvanjima: 16 znanstvenih savjetnika u trajnom zvanju, 20 znanstvenih savjetnika, 12 viših znanstvenih suradnika, 17 znanstvenih suradnika, 2 poslijedoktoranda, 14 asistenata, 4 stručna savjetnika u znanosti i 5 stručnih suradnika u znanosti.

Djelatnici prema akademskom stupnju i stručnoj spremi: 68 doktora znanosti, 2 magistra znanosti, 24 djelatnika visoke stručne spreme, 1 djelatnik više stručne spreme i 7 djelatnika srednje stručne spreme.

Stanje: 1. rujna 2020.