Zaposlenici instituta Ivo Pilar

U Institutu je zaposleno 107 djelatnika: 93 znanstvenika (znanstvena, suradnička i stručna radna mjesta) i 14 zaposlenika administrativnih i pomoćnih poslova.

Znanstvenici prema znanstvenim, suradničkim i stručnim zvanjima: 19 znanstvenih savjetnika u trajnom zvanju, 18 znanstvenih savjetnika, 13 viših znanstvenih suradnika, 15 znanstvenih suradnika, 2 poslijedoktoranda, 17 asistenata, 6 stručnih savjetnika u znanosti i 3 stručnih suradnika u znanosti.

Djelatnici prema akademskom stupnju i stručnoj spremi: 69 doktora znanosti, 2 magistra znanosti, 28 djelatnika visoke stručne spreme, 1 djelatnik više stručne spreme i 7 djelatnika srednje stručne spreme.

Stanje: 19. listopada 2021.

Administrativno sjedište ZagrebPodručni centar SplitPodručni centar OsijekPodručni centar VukovarPodručni centar PulaPodručni centar GospićPodručni centar DubrovnikPodručni centar Varaždin

Administrativno sjedište Zagreb
10000 Zagreb, Marulićev trg 19
ravnatelj Instituta: prof. dr. sc. Željko Holjevac

 

# Prezime, ime Akademski stupanj Zvanje
1. Altić, Mirela Dr. sc. Znanstvena savjetnica u trajnom zvanju
2. Antić, Marija VSS Asistentica
3. Babarović,Toni Dr. sc. Znanstveni savjetnik
4. Blažev, Mirta Dr. sc. Asistentica
5. Brajša Žganec, Andreja Dr. sc. Znanstvena savjetnica u trajnom zvanju
6. Brkljačić, Tihana Dr. sc. Znanstvena savjetnica
7. Burušić, Josip Dr. sc. Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
8. Crljen, Mirela VSS Stručna savjetnica u znanosti
9. Čengić, Drago Dr. sc. Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
10. Dergić, Vanja VSS Asistentica
11. Dević, Ivan Dr. sc. Znanstveni suradnik
12. Dobrovšak, Ljiljana Dr. sc. Znanstvena savjetnica
13. Džida, Marija VSS Asistentica
14. Franc, Renata Dr. sc. Znanstvena savjetnica u trajnom zvanju
15. Frangeš, Maja VSS Stručna suradnica pravne službe
16. Gabelica, Mislav Dr. sc. Znanstveni suradnik
17. Geiger Zeman, Marija Dr. sc. Znanstvena savjetnica
18. Glavak Tkalić, Renata Dr. sc. Znanstvena savjetnica
19. Greiner, Paula VSS Asistentica
20. Holjevac, Željko Dr. sc. Znanstveni savjetnik
21. Hornstein-Tomić, Caroline Dr. sc. Znanstvena savjetnica
22. Hrstić, Ivan Dr. sc. Viši znanstveni suradnik
23. Jagić, Sonja VŠS Računovodstvena referentica
24. Kaliterna Lipovčan, Ljiljana Dr. sc. Znanstvena savjetnica u trajnom zvanju
25. Krnić, Rašeljka Dr. sc. Znanstvena suradnica
26. Lučić, Lana VSS Asistentica
27. Maglić, Marina VSS Asistentica
28. Majetić, Filip Dr. sc. Znanstveni suradnik
29. Mandić, Maja Dr. sc. Znanstvena suradnica
30. Manea Grgin, Castilia Dr. sc. Viša znanstvena suradnica
31. Marinić, Marko Dr. sc. Viši znanstveni suradnik
32. Markeš, Blaženka SSS Tajnica ravnatelja
33. Mesarić Žabčić, Rebeka Dr. sc. Znanstvena savjetnica
34. Mihaljević, Vine Dr. sc. Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
35. Mikloušić, Igor Dr. sc. Znanstveni suradnik
36. Milak, Matea VSS Asistentica
37. Milas, Goran Dr. sc. Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
38. Miletić, Geran Marko Dr. sc. Znanstveni savjetnik
39. Mlačić, Boris Dr. sc. Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
40. Mustapić, Marko Dr. sc. Viši znanstveni suradnik
41. Paić Jurinić, Mirjana VSS Voditeljica nakladničke službe
42. Pavlović, Tomislav VSS Asistent
43. Peračković, Krešimir Dr. sc. Znanstveni savjetnik
44. Perasović, Benjamin Dr. sc. Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
45. Perić, Katarina VSS Asistentica
46. Plenković, Antun VSS Stručni suradnik u znanosti
47. Pokos, Nenad Dr. sc. Znanstveni savjetnik
48. Poljanec Borić, Saša Dr. sc. Znanstvena savjetnica
49. Popović, Dora VSS Asistentica
50. Puđak, Jelena Dr. sc.  Znanstvena suradnica
51. Raboteg Šarić, Zora Dr. sc. Znanstvena savjetnica u trajnom zvanju
52. Radačić, Ivana Dr. sc. Znanstvena savjetnica
53. Razum, Josip VSS Asistent
54. Ribar, Maja VSS Asistentica
55. Rihtar, Stanko VSS Stručni savjetnik u znanosti
56. Rožman, Ivana SSS Spremačica
57. Sakić, Suzana VSS Stručna suradnica u znanosti
58. Selihar, Jelena VSS Voditeljica računovodstvene službe
59. Starijaš, Biljana SSS Spremačica
60. Sučić, Ines Dr. sc. Viša znanstvena suradnica
61. Sviben, Ivana VSS Viša računovodstvena referentica
62. Šakić Velić, Marija Dr. sc. Viša znanstvena suradnica
63. Šakić, Vlado Dr. sc. Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
64. Šikić Mićanović, Lynette Dr. sc. Znanstvena savjetnica
65. Šimleša, Dražen Dr. sc. Znanstveni suradnik
66. Šimunović, Mara Dr. sc. Poslijedoktorandica
67. Škorić, Dragoslava SSS Spremačica
68. Špoljar Vržina, Sanja Dr. sc. Znanstvena savjetnica u trajnom zvanju
69. Švarc, Jadranka Dr. sc. Znanstvena savjetnica u trajnom zvanju
70. Šverko, Iva Dr. sc. Znanstvena savjetnica
71. Tadić Vujčić, Maja Dr. sc. Viša znanstvena suradnica
72. Tandara, Marin-Tin SSS Dostavljač
73. Trbojević, Filip VSS Stručni suradnik u znanosti
74. Trepšić, Zoran SSS Dostavljač
75. Turk, Ivo Dr. sc. Viši znanstveni suradnik
76. Ursić, Sara Dr. sc.  Znanstvena suradnica
77. Vaupotić Murati, Mirna VSS Voditeljica knjižnice
78. Vedriš, Marlena VSS Voditeljica pravne službe
79. Venos, Vlatka SSS Tajnica časopisa “Društvena istraživanja”
80. Vince Pallua, Jelka Dr. sc. Znanstvena savjetnica u trajnom zvanju
81. Vojak, Danijel Dr. sc. Viši znanstveni suradnik
82. Vukušić, Dino VSS Asistent
83. Wertag, Anja Dr. sc. Znanstvena suradnica
84. Zeman, Zdenko Dr. sc. Znanstveni savjetnik
85. Žebec Šilj, Ivana Dr. sc. Viša znanstvena suradnica

Područni centar Split
21000 Split, Poljana kraljice Jelene 1/I
voditelj Centra Split: dr. sc. Saša Mrduljaš

 

# Prezime, ime Akademski stupanj Zvanje
1. Anić, Jadranka Rebeka Dr. sc. Znanstvena savjetnica
2. Derado, Augustin VSS Asistent
3. Mrduljaš, Saša Dr. sc. Znanstveni savjetnik
4.  Petrić, Mirko Mr. sc. Stručni savjetnik u znanosti
5. Sokol, Ivica VSS Stručni savjetnik u znanosti
6. Tomić-Koludrović, Inga Dr. sc. Znanstvena savjetnica u trajnom zvanju
7. Zdravković, Željka Dr. sc. Znanstvena suradnica

Područni centar Osijek
31000 Osijek, Šamačka 9/II
voditelj Centra Osijek: ddr. sc. Miljenko Brekalo

 

# Prezime, ime Akademski stupanj Zvanje
1. Brekalo, Miljenko Ddr. sc. Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
2. Lukić, Anamarija Dr. sc. Znanstvena suradnica
3. Kotrla Topić, Marina Dr. sc. Viša znanstvena suradnica
4. Jurčević, Ivana Dr. sc. Poslijedoktorandica

Područni centar Vukovar
32000 Vukovar, J. J. Strossmayera 25 p.p. 58
voditelj Centra Vukovar: dr. sc. Mateo Žanić

 

# Prezime, ime Akademski stupanj Zvanje
1. Bendra, Ivana Dr. sc. Znanstvena suradnica
2. Cvikić, Sandra Dr. sc. Stručna savjetnica u znanosti
3. Žanić, Mateo Dr. sc. Viši znanstveni suradnik
4. Živić, Dražen Dr. sc. Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju

Područni centar Pula
c/o Institut Ivo Pilar, 10000 Zagreb, Marulićev trg 19
voditelj Centra Pula: dr. sc. Marin Beroš (vanjski suradnik)

 

# Prezime, ime Akademski stupanj Zvanje
1. Tomaić, Tatjana Mr. sc. Stručna savjetnica u znanosti

Područni centar Gospić
53000 Gospić, Trg Stjepana Radića 14
voditeljica Centra Gospić: dr. sc. Anita Bušljeta Tonković

 

# Prezime, ime Akademski stupanj Zvanje
1. Bašić, Ema VSS Asistentica
2. Brlić, Ivan Dr. sc. Znanstveni suradnik
3. Bušljeta Tonković, Anita Dr. sc. Znanstvena suradnica

Područni centar Dubrovnik
20000 Dubrovnik, Od Kaštela 11
voditelj Centra Dubrovnik: dr. sc. Vinicije Lupis

 

# Prezime, ime Akademski stupanj Zvanje
1. Hazdovac Bajić, Nikolina Dr. sc. Znanstvena suradnica
2. Lupis, Vinicije Dr. sc. Znanstveni savjetnik

Područni centar Varaždin
c/o Institut Ivo Pilar, 10000 Zagreb, Marulićev trg 19
voditeljica Centra Varaždin: dr. sc. Andreja Brajša Žganec

 

# Prezime, ime Akademski stupanj Zvanje
1. Brajša Žganec, Andreja Dr. sc. Znanstvena savjetnica u trajnom zvanju