Zaposlenici instituta Ivo Pilar

U Institutu je zaposleno 103 djelatnika: 90 znanstvenika (znanstvena, suradnička i stručna radna mjesta) i 13 zaposlenika administrativnih i pomoćnih poslova.

Znanstvenici prema znanstvenim, suradničkim i stručnim zvanjima: 18 znanstvenih savjetnika u trajnom zvanju, 17 znanstvenih savjetnika, 14 viših znanstvenih suradnika, 13 znanstvenih suradnika, 3 poslijedoktoranda, 19 asistenata, 4 stručnih savjetnika u znanosti i 2 stručnih suradnika u znanosti.

Djelatnici prema akademskom stupnju i stručnoj spremi: 65 doktora znanosti, 2 magistra znanosti, 29 djelatnika visoke stručne spreme, 1 djelatnik više stručne spreme i 6 djelatnika srednje stručne spreme.

Stanje: 1. srpnja 2022.

Administrativno sjedište ZagrebPodručni centar SplitPodručni centar OsijekPodručni centar VukovarPodručni centar PulaPodručni centar GospićPodručni centar DubrovnikPodručni centar Varaždin

Administrativno sjedište Zagreb
10000 Zagreb, Marulićev trg 19
ravnatelj Instituta: prof. dr. sc. Željko Holjevac

 

# Prezime, ime Akademski stupanj Zvanje
1. Altić, Mirela Dr. sc. Znanstvena savjetnica u trajnom zvanju
2. Antić, Marija VSS Asistentica
3. Babarović,Toni Dr. sc. Znanstveni savjetnik
4. Blažev, Mirta Dr. sc. Poslijedoktorandica
5. Brajša Žganec, Andreja Dr. sc. Znanstvena savjetnica u trajnom zvanju
6. Brkljačić, Tihana Dr. sc. Znanstvena savjetnica
7. Burušić, Josip Dr. sc. Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
8. Crljen, Mirela VSS Stručna savjetnica u znanosti
9. Ćavar, Filipa VSS Asistentica
10. Dergić, Vanja VSS Asistentica
11. Dević, Ivan Dr. sc. Znanstveni suradnik
12. Dobrovšak, Ljiljana Dr. sc. Znanstvena savjetnica
13. Džida, Marija VSS Asistentica
14. Franc, Renata Dr. sc. Znanstvena savjetnica u trajnom zvanju
15. Frangeš, Maja VSS Stručna suradnica pravne službe
16. Gabelica, Mislav Dr. sc. Znanstveni suradnik
17. Geiger Zeman, Marija Dr. sc. Znanstvena savjetnica
18. Glavak Tkalić, Renata Dr. sc. Znanstvena savjetnica
19. Greiner, Paula VSS Asistentica
20. Holjevac, Željko Dr. sc. Znanstveni savjetnik
21. Hornstein-Tomić, Caroline Dr. sc. Znanstvena savjetnica
22. Hrstić, Ivan Dr. sc. Viši znanstveni suradnik
23. Jagić, Sonja VŠS Računovodstvena referentica
24. Kaliterna Lipovčan, Ljiljana Dr. sc. Znanstvena savjetnica u trajnom zvanju
25.  Krizmanić, Matija VSS Stručni suradnik u sustavu znanosti
26. Krnić, Rašeljka Dr. sc. Viša znanstvena suradnica
27. Krpanec, Eta VSS Asistentica
28. Lučić, Lana VSS Asistentica
29. Maglić, Marina VSS Asistentica
30. Majetić, Filip Dr. sc. Znanstveni suradnik
31. Mandić, Maja Dr. sc. Znanstvena suradnica
32. Manea Grgin, Castilia Dr. sc. Viša znanstvena suradnica
33. Marinić, Marko Dr. sc. Viši znanstveni suradnik
34. Markeš, Blaženka SSS Tajnica ravnatelja
35. Mesarić Žabčić, Rebeka Dr. sc. Znanstvena savjetnica
36. Mihaljević, Vine Dr. sc. Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
37. Mikloušić, Igor Dr. sc. Znanstveni suradnik
38. Milak, Matea VSS Asistentica
39. Milas, Goran Dr. sc. Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
40. Miletić, Geran Marko Dr. sc. Znanstveni savjetnik
41. Mlačić, Boris Dr. sc. Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
42. Mustapić, Marko Dr. sc. Viši znanstveni suradnik
43. Paić Jurinić, Mirjana VSS Voditeljica nakladničke službe
44. Pavlović, Tomislav VSS Asistent
45. Peračković, Krešimir Dr. sc. Znanstveni savjetnik
46. Perasović, Benjamin Dr. sc. Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
47. Perić, Katarina VSS Asistentica
48. Plenković, Antun VSS Stručni suradnik u znanosti
49. Pokos, Nenad Dr. sc. Znanstveni savjetnik
50. Poljanec Borić, Saša Dr. sc. Znanstvena savjetnica u trajnom zvanju
51. Popović, Dora VSS Asistentica
52. Puđak, Jelena Dr. sc.  Znanstvena suradnica
53. Radačić, Ivana Dr. sc. Znanstvena savjetnica
54. Razum, Josip VSS Asistent
55. Ribar, Maja VSS Asistentica
56. Rihtar, Stanko VSS Stručni savjetnik u znanosti
57. Rožman, Ivana SSS Spremačica
58. Selihar, Jelena VSS Voditeljica računovodstvene službe
59. Starijaš, Biljana SSS Spremačica
60. Sučić, Ines Dr. sc. Viša znanstvena suradnica
61. Sviben, Ivana VSS Viša računovodstvena referentica
62. Šakić Velić, Marija Dr. sc. Viša znanstvena suradnica
63. Šakić, Vlado Dr. sc. Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
64. Šikić Mićanović, Lynette Dr. sc. Znanstvena savjetnica
65. Šimleša, Dražen Dr. sc. Znanstveni suradnik
66. Šimunović, Mara Dr. sc. Poslijedoktorandica
67. Špoljar Vržina, Sanja Dr. sc. Znanstvena savjetnica u trajnom zvanju
68. Švarc, Jadranka Dr. sc. Znanstvena savjetnica u trajnom zvanju
69. Šverko, Iva Dr. sc. Znanstvena savjetnica
70. Tadić Vujčić, Maja Dr. sc. Viša znanstvena suradnica
71. Tandara, Marin-Tin SSS Dostavljač
72. Trepšić, Zoran SSS Dostavljač
73. Turk, Ivo Dr. sc. Viši znanstveni suradnik
74. Ursić, Sara Dr. sc.  Znanstvena suradnica
75. Vaupotić Murati, Mirna VSS Voditeljica knjižnice
76. Vedriš, Marlena VSS Voditeljica pravne službe
77. Venos, Vlatka SSS Tajnica časopisa “Društvena istraživanja”
78. Vince Pallua, Jelka Dr. sc. Znanstvena savjetnica u trajnom zvanju
79. Vojak, Danijel Dr. sc. Viši znanstveni suradnik
80. Vukušić, Dino VSS Asistent
81. Wertag, Anja Dr. sc. Znanstvena suradnica
82. Zeman, Zdenko Dr. sc. Znanstveni savjetnik u trajnom zvanja
83. Žebec Šilj, Ivana Dr. sc. Viša znanstvena suradnica
84. Živić, Dražen Dr. sc. Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju

Područni centar Split
c/o Institut Pilar
10000 Zagreb, Marulićev trg 19
voditelj Centra Split: dr. sc. Saša Mrduljaš

 

# Prezime, ime Akademski stupanj Zvanje
1. Anić, Jadranka Rebeka Dr. sc. Znanstvena savjetnica
2. Derado, Augustin VSS Asistent
3. Mrduljaš, Saša Dr. sc. Znanstveni savjetnik
4.  Petrić, Mirko Mr. sc. Stručni savjetnik u znanosti
5. Tomić-Koludrović, Inga Dr. sc. Znanstvena savjetnica u trajnom zvanju
6. Zdravković, Željka Dr. sc. Znanstvena suradnica
7. Žunić, Iva VSS Asistentica

Područni centar Osijek
31000 Osijek, Šamačka 9/II
voditelj Centra Osijek: ddr. sc. Miljenko Brekalo

 

# Prezime, ime Akademski stupanj Zvanje
1. Brekalo, Miljenko Ddr. sc. Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
2. Kotrla Topić, Marina Dr. sc. Viša znanstvena suradnica
3. Jurčević, Ivana Dr. sc. Poslijedoktorandica

Područni centar Vukovar
32000 Vukovar, J. J. Strossmayera 25 p.p. 58
voditelj Centra Vukovar: dr. sc. Mateo Žanić

 

# Prezime, ime Akademski stupanj Zvanje
1. Bendra, Ivana Dr. sc. Znanstvena suradnica
2. Cvikić, Sandra Dr. sc. Znanstvena suradnica
3. Žanić, Mateo Dr. sc. Viši znanstveni suradnik

Područni centar Pula
52100 Pula, Stankovićeva 18
voditelj Centra Pula: dr. sc. Marin Beroš (vanjski suradnik)

 

# Prezime, ime Akademski stupanj Zvanje
1. Tomaić, Tatjana Mr. sc. Stručna savjetnica u znanosti

Područni centar Gospić
53000 Gospić, Trg Stjepana Radića 14
voditeljica Centra Gospić: dr. sc. Anita Bušljeta Tonković

 

# Prezime, ime Akademski stupanj Zvanje
1. Bašić, Ema VSS Asistentica
2. Brlić, Ivan Dr. sc. Znanstveni suradnik
3. Bušljeta Tonković, Anita Dr. sc. Viša znanstvena suradnica

Područni centar Dubrovnik
20000 Dubrovnik, Od Kaštela 11
voditelj Centra Dubrovnik: dr. sc. Vinicije Lupis

 

# Prezime, ime Akademski stupanj Zvanje
1. Lupis, Vinicije Dr. sc. Znanstveni savjetnik

Područni centar Varaždin
42000 Varaždin, Ulica Jurja Križanića 31B
voditeljica Centra Varaždin: dr. sc. Andreja Brajša Žganec

 

# Prezime, ime Akademski stupanj Zvanje
1. Maja Kućar VSS Asistentica