Područni centar Vukovar

Naziv ● Sjedište ● Voditelj ● Osnutak ● Povijest ● Djelatnici ● Djelatnost ● Projekti ● Publikacije ● Skupovi


Naziv

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Vukovar

PC Vu 1 ss
PC Vu 2 ss
PC Vu 0 ss
Ružičkina kuća u Vukovaru – sjedište Područnog centra Vukovar od 15. srpnja 2015.

Sjedište

Josipa Jurja Strossmayera 25
32000 Vukovar
Tel.: + 385 32 450 323
Fax: + 385 32 450 348
E-mail: drazen.zivic@pilar.hr


Voditelj

Prof. dr. sc. Dražen Živić, znanstveni savjetnik


Osnutak

2006.


Povijest

Područni centar Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar u Vukovaru osnovan je 28. rujna 2006. godine, odlukom Upravnoga vijeća Instituta, uz prethodnu suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske.
Svečanost otvorenja Centra, u nazočnosti pomoćnog biskupa Đakovačke i Srijemske biskupije mons. dr. sc. Đure Hranića, ministra znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske prof. dr. sc. Dragana Primorca, župana Vukovarsko-srijemske županije Bože Galića, zamjenika gradonačelnika Grada Vukovara dr. Vladimira Emedija, predsjednika Upravnoga vijeća Instituta Ivo Pilar dr. sc. Nevija Šetića, državnoga tajnika za znanost prof. dr. sc. Dražena Vikića Topića, potpredsjednice Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti prof. dr. sc. Alice Wertheimer-Baletić, rektorice Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku prof. dr. sc. Gordane Kralik, dekana Veleučilišta Lavoslav Ružička iz Vukovara prof. dr. sc. Antuna Pintarića, kao i mnogih drugih uglednika iz akademskog i javnog života Vukovara i Vukovarsko-srijemske županije, održana je 4. listopada 2006. godine. Tom prigodom mons. dr. sc. Đuro Hranić blagoslovio je prostorije Centra te je ministru Primorcu uručena medalja Pilar za doprinos razvoju Instituta Ivo Pilar i Područnome centru u Vukovaru.
Odlukom Upravnoga vijeća Instituta od 28. studenoga 2006. godine voditeljem Područnoga centra imenovan je dr. sc. Dražen Živić. Program rada Centra usvojilo je Znanstveno vijeće Instituta u srpnju 2007. godine.


Djelatnici

dr. sc. Ivana Bendra – postdoktorandica; dr. sc. Sandra Cvikić – stručna suradnica u znanosti, dr. sc. Petar Macut – znanstveni suradnik; dr. sc. Mateo Žanić – znanstveni suradnik; prof. dr. sc. Dražen Živić – znanstveni savjetnik.


Djelatnost

Temeljni razlozi osnutka Područnoga centra Instituta Ivo Pilar u Vukovaru temelje se na stvarnom i simboličkom značenju Vukovara u procesu uspostave, obrane i razvoja hrvatske države. U Centru se izvode programi, teme i projekti od globalnog, nacionalnog i lokalno-regionalnog karaktera. Područni centar pruža znanstveno-istraživačke, arhivsko-dokumentacijske, izdavačke, konzultativne i obrazovne usluge akademskoj, upravljačkoj i gospodarskoj zajednici. Program rada i djelatnosti Područnoga centra Instituta Pilar u Vukovaru usklađeni su s temeljnim ciljem mrežnoga ustroja Instituta – da se u svakom centru pored redovitih znanstveno-istraživačkih djelatnosti razvijaju i djelatnosti koje će tematski centre usmjeravati prema nacionalnoj i globalnoj, a ne samo regionalnoj razini djelovanja. To znači da Centar u Vukovaru na nacionalnoj i globalnoj razini svoju djelatnost usmjerava prema Hrvatskom domovinskom ratu te geostrateškim aspektima povijesti i budućnosti podunavske Europe, a na regionalnoj razini prema temama vezanima uz podunavsku Hrvatsku i Hrvatima u Srbiji.
Primarna i najvažnija djelatnost Područnoga centra jest znanstveno-istraživački rad na globalnim, nacionalnim i lokalno-regionalnim temama. U tom smislu dominantno značenje imaju programi i projekti trajne znanstveno-istraživačke djelatnosti. Osim izvornih znanstvenih istraživanja Područni centar organizira, prikuplja i čuva raznoliko povijesno gradivo, statističko-demografsku dokumentaciju i druge izvore o stvaranju hrvatske države i Hrvatskom domovinskom ratu, kao i o svim drugim aspektima društvenog, demografskog, političkog, povijesnog, kulturnog i ekonomskog razvitka hrvatskoga Podunavlja i hrvatske nacionalne manjine u Srbiji.
Područni centar Vukovar u suradnji s drugim područnim centrima Instituta Pilar, kao i drugim znanstveno-kulturnim institucijama s ovoga područja, realizira i odgovarajući oblik nakladničke djelatnosti, napose izdavanje znanstvenih knjiga (monografija), Zbornika radova te tematskih brojeva časopisa „Društvena istraživanja“ i „Pilar“o temama koje su bitne za globalnu, nacionalnu i lokalno-regionalnu razinu svoje znanstveno-istraživačke djelatnosti.
Rad Područnoga centra Instituta Pilar u Vukovaru je javan, što znači da Centar organizira ili podupire organizaciju niza javnih manifestacija (znanstvenih skupova, simpozija, kongresa, okruglih stolova, javnih tribina i predstavljanja knjiga). U tom kontekstu, najveća javna manifestacija koju Centar organizira jest tradicionalni znanstveno-stručni skup „Vukovar ´91.“, koji je prvi puta priređen u studenom 1997. godine. Do studenog 2010. godine održano je ukupno 13 skupova, od kojih posljednjih pet u Vukovaru.


Projekti

Tijekom prve četiri godine rada Područnoga centra Instituta Pilar njegovi su znanstvenici radili ili još uvijek rade na sljedećim projektima trajne znanstveno-istraživačke djelatnosti:

– Demografski aspekti urbano-ruralne polarizacije Hrvatske,
– Manjine u Hrvatskoj i Hrvati u okolnim zemljama: povijesni identiteti,
– Hrvatski identitet, religija i izazovi europskih integracija.

Uza navedene projekte Područni centar koordinira i provodi znanstveno-stručnu studiju: Vukovarsko-srijemska županija: prostor, ljudi, identitet (naručitelj Vukovarsko-srijemska županija).


Publikacije

– VUKOVAR ‘91. – ISTINA I/ILI OSPORAVANJE (između znanosti i manipulacije), Zbornik radova s 14. i 15. znanstveno-stručnog skupa Vukovar ’91.; urednici: Dražen Živić, Sanja Špoljar Vržina, Vinicije B. Lupis i Sandra Cvikić, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar i Ogranak Matice hrvatske Vukovar, Zagreb ‒ Vukovar, 2013.
– VICTOR QUIA VICTIMA – Nada za Hrvatsku, Zbornik radova s 13. znanstveno-stručnog skupa “Vukovar ’91. – devetnaest godina poslije”; urednik: Dražen Živić, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb-Vukovar, 20012.
– VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA – Prostor, ljudi, identitet, Monografija; urednik: prof. dr. sc. Dražen Živić, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar i Vukovarsko-srijemska županija, Zagreb – Vukovar, 2012.
– VUKOVAR – HRVATSKA BAŠTINA I PERSPEKTIVE RAZVOJA, Zbornik radova s 9. znanstveno-stručnog skupa “Vukovar ’91. – petnaest godina poslije”; urednici: D. Živić, I. Žebec, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb-Vukovar, 2007.
– DEMOGRAFSKI KONTEKST I SOCIO-KULTURNE POSLJEDICE HRVATSKOGA DOMOVINSKOG RATA, Zbornik radova s 10. znanstveno-stručnog skupa “Vukovar ’91. – šesnaest godina poslije”, urednici: D. Živić, I. Žebec, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb-Vukovar, 2009.
– MIRNA REINTEGRACIJA HRVATSKOG PODUNAVLJA – ZNANSTVENI, EMPIRIJSKI I ISKUSTVENI UVIDI, Zbornik radova s 11. znanstveno-stručnog skupa “Vukovar ’91. – sedamnaest godina poslije”; urednici: D. Živić, S. Cvikić, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb-Vukovar, 2010.
– VUKOVAR – PITANJA O BUDUĆNOSTI, Tematski broj časopisa Društvena istraživanja (93-94/2008.); gost urednik: D. Živić.


Skupovi

– 9. znanstveno-stručni skup “Vukovar ’91. – petnaest godina poslije” – “Vukovar – hrvatska baština i perspektive razvoja” (Vukovar, 2006.).
– 10. znanstveno-stručni skup “Vukovar ’91. – šesnaest godina poslije” – “Demografski kontekst i sociokulturne posljedice Hrvatskoga domovinskog rata” (Vukovar, 2007.).
– 11. znanstveno-stručni skup “Vukovar ’91. – sedamnaest godina poslije” – “Mirna reintegracija hrvatskoga Podunavlja: očekivanja, učinci, perspektive (1996.-1998.-2008.)” (Vukovar, 2008.).
– 12. znanstveno-stručni skup “Vukovar ’91. – osamnaest godina poslije” – “Vukovarska bitka – bitka za Hrvatsku” (Vukovar, 2009.).
– 13. znanstveno-stručni skup “Vukovar ’91. – devetnaest godina poslije” – “Victor quia victima – nada za Hrvatsku” (Vukovar, 2010.). Suorganizatori: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Vukovar, Hrvatska franjevačka provincija sv. Ćirila i Metoda i Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu.