Područni centar Gospić

NazivSjedišteVoditeljOsnutakPovijestDjelatniciDjelatnostProjektiPublikacijeSkupovi


Naziv

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Gospić

 

pc_gospic

Zgrada u kojoj je smješten Područni centar u Gospiću


Sjedište

Trg Stjepana Radića 14
53000 Gospić
Tel: + 385 53 741 140
E-mail: anita.busljeta@pilar.hr


Voditeljica

Dr. sc. Anita Bušljeta Tonković


Osnutak

2007.


Povijest

Područni centar u Gospiću otvoren je 26. rujna 2007. godine, odlukom Upravnoga vijeća Instituta, uz prethodnu suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske. Centar je svečano otvoren tijekom održavanja znanstvenog skupa “Identitet Like: korijeni i razvitak” koji je održan u Gospiću 26.-29. rujna 2007. odlukom Upravnoga vijeća Instituta od 21. rujna 2007. voditeljem Područnog centra imenovan je prof. dr. sc. Željko Holjevac, vanjski suradnik Instituta.


Djelatnici

1. dr. sc. Ivan Brlić, znanstveni suradnik
2. dr. sc. Anita Bušljeta Tonković, znanstvena suradnica
3. dr. sc. Nikola Šimunić, znanstveni suradnik


Djelatnost

Djelatnost Područnog centra Gospić: a) znanstveno-istraživački rad, b) nakladnička djelatnost, c) znanstveno-popularizacijska djelatnost, d) tržišni projekti, e) nastavna djelatnost.


Projekti

– Društvena (re)konstrukcija na ruralnom teritoriju,
– Manjine u Hrvatskoj i Hrvati u okolnim zemljama: povijesni identiteti,
– iPRESENT – Installation Project for REsearch about Social ENTrepreneurship


Publikacije

– Zbornik radova KOGA (P)ODRŽAVA ODRŽIVI RAZVOJ?, ur. Anita Bušljeta Tonković, Željko Holjevac, Ivan Brlić i Nikola Šimunić, Zagreb, 2017.
– Zbornik radova IDENTITET LIKE: KORIJENI I RAZVITAK, sv. I-II, ur. Željko Holjevac, Zagreb – Gospić, 2009.
– Zbornik radova GACKA U SREDNJEM VIJEKU, ur. Hrvoje Gračanin i Željko Holjevac, Zagreb – Otočac, 2012.
– Monografija GOSPIĆ. GRAD, LJUDI, IDENTITET, ur. Željko Holjevac, Zagreb – Gospić, 2013.
– Bušljeta Tonković, A., ODRŽIVI RAZVOJ SREDIŠNJE LIKE. PRINOSI ANALIZI LJUDSKOG I SOCIJALNOG KAPITALA,  Institut društvenih znanosti Ivo Pilar i Državni arhiv u Gospiću, Zagreb – Gospić, 2015.
– Brlić, I., LIČKA I SENJSKA GRAĐANSKA DRUŠTVA 1835. – 1945., Zagreb,  2017.

 

naslovnica-1 naslovnica-2 IDENTITET LIKE: KORIJENI I RAZVITAK
Urednik: dr. sc. Željko Holjevac
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Gospić
Zagreb – Gospić 2009.
Knj. I. – 753 str.; Knj. II. – 661 str.
ISBN 978-953-6666-61-4 (cjelina)


Skupovi

Identitet Like: korijeni i razvitak, Gospić, 26.-29. rujna 2007.
Lika u Drugom svjetskom ratu i poraću, Gospić, 11.-12. rujna 2008.
Šime Starčević: suvremeni pogled na njegov život i djelo, Gospić, 22.-23. svibnja 2009.
Gacka i Otočac u srednjem vijeku, Otočac, 5.-6. ožujka 2010.
– Annales Pilar 2016.: Koga (p)održava održivi razvoj?, Gospić, 27. svibnja 2016.