30 GODINA INSTITUTA PILAR

Logo 30. obljetnice Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar, 1991.-2021.

Godine 2021. Institut Pilar obilježava 30. obljetnicu osnutka. Tim povodom planiramo – među ostalim – sljedeće aktivnosti:

• Objaviti prvo kritičko izdanje prijevoda djela Južnoslavensko pitanje dr. Ive Pilara iz 1918. godine
• Izraditi i objaviti Pilarov kaleidoskop hrvatskoga društva u povodu 30. obljetnice
• Organizirati tematska izlaganja u područnim centrima Instituta
• Promovirati projektne i ostale znanstvene i stručne aktivnosti zaposlenika
• Realizirati studijsko putovanje djelatnika Instituta (ovisno o epidemiološkoj situaciji);
• Objaviti jubilarni broj časopisa Društvena istraživanja i Pilar
• Položiti vijenac na grob dr. Ive Pilara na Mirogoju (3. rujna 2021.)
• Organizirati znanstvenu konferenciju u Vukovaru u prvoj polovici studenoga 2021.
• Prirediti svečanu sjednicu na Dan Instituta 26. studenoga 2021. u Zagrebu.

Institut Pilar utemeljen je 26. studenoga 1991. odlukom Skupštine Sveučilišta u Zagrebu kao Institut za primijenjena društvena istraživanja u okviru Sveučilišta u Zagrebu. Stupanjem na snagu Zakona o ustanovama 1993. postao je javna ustanova, izdvojena iz okvira Sveučilišta u Zagrebu, a prema Zakonu o znanstvenoistraživačkoj djelatnosti i visokom obrazovanju javni je institut kojeg je osnivač Republika Hrvatska. Upravno vijeće Instituta donijelo je 18. veljače 1997. odluku o njegovu preimenovanju u Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

Povijest Instituta