Prof. dr. sc. Vesni Lamzi Posavec dodijeljeno počasno zvanje zaslužne znanstvenice, 6. 12. 2021.

U Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar upriličeno je 6. prosinca 2021. uručenje Odluke Znanstvenog vijeća Instituta od 12. listopada 2021. o dodjeli počasnog zvanja zaslužne znanstvenice prof. dr. sc. Vesni Lamzi Posavec, znanstvenoj savjetnici u trajnom zvanju u mirovini

Prof. dr. sc. Vesni Lamzi Posavec dodijeljeno počasno zvanje zaslužne znanstvenice, 6. 12. 2021.Prof. dr. sc. Vesni Lamzi Posavec dodijeljeno počasno zvanje zaslužne znanstvenice, 6. 12. 2021.Prof. dr. sc. Vesni Lamzi Posavec dodijeljeno počasno zvanje zaslužne znanstvenice, 6. 12. 2021.

Prof. dr. sc. Vesni Lamzi Posavec dodijeljeno počasno zvanje zaslužne znanstvenice, 6. 12. 2021.

Dugogodišnjim istraživanjem javnoga mnijenja i masovnih medija te metodologije društvenih istraživanja dr. sc. Vesna Lamza Posavec, jedna od utemeljitelja i podupiratelja osnivanja Instituta Pilar, stekla je posebne zasluge za razvitak i napredak Instituta te međunarodno priznatu znanstvenu reputaciju odnosno njoj ekvivalentu izvrsnost.

Na temelju prijedloga ravnatelja i izvješća Stručnog povjerenstva za provedbu postupka dodjele, Znanstveno vijeće je donijelo Odluku o dodjeli počasnog zvanja zaslužne znanstvenice dr. sc. Vesni Lamzi Posavec. Odluku je dr. sc. Vesni Lamzi Posavec uručio ravnatelj dr. sc. Željko Holjevac u nazočnosti predsjednice Znanstvenog vijeća dr. sc. Renate Franc, zamjenika predsjednice Znanstvenog vijeća dr. sc. Tonija Babarovića, predsjednika Stručnog povjerenstva za provedbu postupka dodjele počasnog zvanja dr. sc. Josipa Burušića i znanstvenice Instituta dr. sc. Ljiljane Kaliterne Lipovčan.

Zaslužna znanstvenica ima savjetodavnu ulogu, može biti članica stručnih povjerenstava u postupcima izbora u znanstvena zvanja, može voditi ili biti suradnica u domaćem ili međunarodnom znanstvenom projektu Instituta, te može sudjelovati u radu stručnih i savjetodavnih tijela Instituta.

Čestitamo!