Otvorenje izložbe PODRAVSKE KLIJETI PETRA PETROVIĆA; Vukovar, 25. 11. 2021.

Državni arhiv u Vukovaru, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Muzej grada Koprivnice i Ogranak Matice hrvatske u Vukovaru pozvali su na otvorenje likovne izložbe PODRAVSKE KLIJETI PETRA PETROVIĆA koje se održalo 25. studenoga 2021. u Državnom arhivu u Vukovaru, Županijska 66.Pozivnica

Otvorenje izložbe PODRAVSKE KLIJETI PETRA PETROVIĆA; Vukovar, 25. 11. 2021.

Pozivnica za otvorenje izložbe PODRAVSKE KLIJETI PETRA PETROVIĆA; Vukovar, 25. 11. 2021.

Pozdravne riječi su nazočnima uputili Petar Elez, prof., dr. sc. Mateo Žanić i dr. sc. Robert Čimin. O izložbi su govorili dr. sc. Robert Čimin, Helena Kušenić, prof., viši kustos i Nikola Cik, prof., kustos

Područni centar Vukovar