Znanstvenice Instituta Pilar na znanstvenoj konferenciji u Ruskoj Federaciji, 16.-17. 12. 2019.

Znanstvenice Instituta Pilar Na Znanstvenoj Konferenciji U Ruskoj Federaciji

Dr. sc. Ivana Žebec Šilj i dr. sc. Sandra Cvikić sudjelovale su od 16. do 17. prosinca 2019. na međunarodnoj konferenciji Cold War Matters: (In)Visible Economies of Things u Sankt Peterburgu sa temom Made in Yugoslavia: Goods from the Sunny Side of Communism

Znanstvenice Instituta Pilar dr. sc. Ivana Žebec Šilj i dr. sc. Sandra Cvikić na znanstvenoj konferenciji u Ruskoj Federaciji;  Sankt Peterburg, 16.-17. prosinca 2019.

U predavanju su predstavile rezultate istraživanja u okviru VIF projekta Femme industrielle – industrijske radnice u socijalističkoj Hrvatskoj – primjer Borova, Vukovar.

Konferenciju su organizirali National Research University Higher School of Economics, St Petersburg, Laboratory for Environmental and Technological History i Center for Historical Research.

Projekt Femme industrielle – industrijske radnice u socijalističkoj Hrvatskoj – primjer Borova, Vukovar