Dr. sc. Dražen Živić: Aktualne prilike i perspektive demografske revitalizacije Like, Primorja i Gorskog kotara, 24. 9. 2019.

Dr. Sc. Dražen Živić: Aktualne Prilike I Perspektive Demografske Revitalizacije Like

Pomoćnik ravnatelja Instituta Pilar i demograf dr. sc. Dražen Živić sudjelovao je na drugoj po redu konferenciji posvećenoj demografskoj revitalizaciji Hrvatske koja je na temu “Doprinos JLP(R)S demografskoj revitalizaciji Like, Primorja i Gorskog kotara” održana 24. rujna 2019. u Senju, u organizaciji Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i suorganizaciji Grada Senja

Konferencija “Doprinos JLP(R)S demografskoj revitalizaciji Like, Primorja i Gorskog kotara”; Senj, 24. rujna 2019.

U nazočnosti ministrice Vesne Bedeković, župana Darka Milinovića i Zlatka Komadine, brojnih gradonačelnika i načelnika iz Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije i drugih gostiju i sudionika skupa, dr. sc. Dražen Živić održao je izlaganje naslovljeno “Aktualne demografske prilike i perspektive demografske revitalizacije Like, Primorja i Gorskog kotara”.

Dr. sc. Dražen Živić

Područni centar Vukovar