Dr. sc. Nikolina Hazdovac Bajić i dr. sc. Vinicije Lupis: Kult svetog Nikole u izgradnji suvremenog identiteta Dubrovnika, 6. 12. 2021.

U sklopu obilježavanja Dana Dubrovačkih branitelja i 30. obljetnice djelovanja Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar, Područni Centar Dubrovnik Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar u suradnji s Dubrovačkim knjižnicama u sklopu programa Dubrovačkog zimskog festivala predstavili su rezultate projekta “Kult svetog Nikole – mijene kroz povijest i uloga u izgradnji suvremenog identiteta Dubrovnika”. Prezentacija

Dr. sc. Nikolina Hazdovac Bajić i dr. sc. Vinicije Lupis: Kult svetog Nikole u izgradnji suvremenog identiteta Dubrovnika, 6. 12. 2021.

Dr. sc. Nikolina Hazdovac Bajić, znanstvena suradnica i dr. sc. Vinicije B. Lupis, znanstveni savjetnik i voditelj Područnog centra Dubrovnik Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar održali su 6. prosinca 2021. godine u Saloči od zrcala Narodne knjižnice Grad predavanje na kojem su predstavili rezultate projekta Kult svetog Nikole – mijene kroz povijest i uloga u izgradnji suvremenog identiteta Dubrovnika

Dr. sc. Nikolina Hazdovac Bajić i dr. sc. Vinicije Lupis: Kult svetog Nikole u izgradnji suvremenog identiteta Dubrovnika, 6. 12. 2021.

– Prezentacija: Predstavljanje rezultata projekta “Kult svetog Nikole – mijene kroz povijest i uloga u izgradnji suvremenog identiteta Dubrovnika”; Dubrovnik, 6. 12. 2021.

Svrha projekta je bila steći znanstveni uvid u međusoban odnos koncepata religijskog simbola, identiteta i zajednice na primjeru razvoja, promjene i značaja kulta sv. Nikole u Dubrovniku kroz povijesni kontinuitet do suvremenih zbivanja. Cilj projekta je bio identificirati promjene i razvoj kulta sv. Nikole iz tradicionalnog-religioznog u suvremeno-nacionalni simbol Grada.

Istraživači su se koristili interdisciplinarnim pristupom, kombinirajući na taj način povijesnu i sociološku perspektivu. Povijesni dio rada temelji se na prikupljanju i analizi povijesne i arhivističke građe iz dostupnih povijesnih izvora i materijalne baštine dok se ključni dio sociološkog dijela rada nalazi u korištenju kvalitativne metodologije odnosno provedbi polustrukturiranih intervjua s dvije grupe građana: pomorcima i braniteljima Dubrovnika i s pripadnicima manjine s Janjeva.

U skladu s epidemiološkim mjerama za suzbijanje širenja zaraze bolesti COVID-19, ulazak je bio slobodan uz predočenje valjane covid potvrde ili drugog dokaza o preboljenju, cijepljenju ili testiranju.

Područni centar Dubrovnik