Objavljen 151. broj časopisa DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA

Iz tiska je izašao 151. netematski broj časopisa Društvena istraživanja (1/2021). Broj donosi 4 izvorna znanstvena rada, 2 prethodna priopčenja, 1 pregledni rad i 3 prikaza

Sadržaj 151. broja časopisa DRUŠTVENA ISTRŽIVANJA

Naslovnica | Impresum | Sadržaj – Contents

Josip Obradović, Mira Čudina Obradović: Osobine bračnih partnera, psihološki procesi u braku i karakteristike braka kao prediktori ljubavi u braku
Staša Kukulj, Gordana Keresteš: Seksualnost u različitim fazama tranzicije u roditeljstvo
Mateja Vuk, Dalibor Doležal, Ena Jovanović: Utjecaj karakteristika imigranata počinitelja kaznenih djela na stavove studenata prema kriminalitetu imigranata
Josip Franić: Rasprostranjenost i uzroci “povlačenja veza” u hrvatskom zdravstvu
Ana Slišković, Marko Galić, Andrea Russo: Motivacijski čimbenici u odabiru pomorske karijere: deskriptivno istraživanje na hrvatskim učenicima i studentima pomorstva
Saša Poljanec-Borić: Kvalitativni uvid u obilježja digitalnoga poduzeća, sadržaj i stanje procesa digitalne transformacije u Hrvatskoj
Danijel Vojak: Obrazovanje o genocidu nad Romima u Drugom svjetskom ratu u Republici Hrvatskoj

PRIKAZI

Jonathan Tepper i Denise Hearn: The Myth of Capitalism: Monopolies and the Death of Competition (Jadranka Švarc)
Stjepan Staničić i Metod Resman: Pedagog u vrtiću, školi i domu (Marko Turk)
Ivan Rogić (gl. ur.): Hrvati Jablanice: prošlost, sadašnjost, budućnost. Zbornik radova (Marko Dragić)

Upute suradnicima | Instructions for contributors
Nova izdanja Instituta Pilar

>>> 151. broj časopisa na portalu HRČAK: Sadržaj, sažeci, ključne riječi i puni tekstovi
>>> 151. broj časopisa na portalu PILAR: Sadržaj, sažeci, ključne riječi i puni tekstovi

O časopisu DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA