Talking Europe online: Sustainable Development Goal #5: Gender Equality, 19. 10. 2020.

Program panel rasprava Talking Europe pokrenut u formatu videoserijala nastavlja s objavom priloga pod naslovom “Sustainable Development Goal 5: Gender Equality – A ‘Talking Europe’ Video Series”.O programu Talking Europe

Talking Europe online: Sustainable Development Goal #5: Gender Equality, 19. 10. 2020.

– Video: “Sustainable Development Goal 5: Gender Equality – A ‘Talking Europe’ Video Series”, 19. 10. 2020.

Nastavlja se suradnja Zaklade Konrad Adenauer i Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar s raspravom od UN-ovom cilju održivog razvoja 5: Ravnopravnost spolova. Cilj je usmjeren je na postizanje rodne ravnopravnosti i osnaživanje svih žena i djevojčica. Postizanje ravnopravnosti spolova i osnaživanje žena i djevojaka zahtijeva donošenje zakonskih okvira u smislu preduvjeta kojima bi se suprotstavilo duboko ukorijenjenoj diskriminaciji na temelju spola koja često proizlazi iz patrijarhalnih stavova i srodnih društvenih normi. Video donosi pregled stanja u Europskoj uniji i posebno u Hrvatskoj koje ocrtava dr. sc. Ivana Radačić, znanstvena savjetnica Instituta Pilar i članica United Nations Working Group on Discrimination Against Women and Girls.

Jeste li znali?

Jeste li znali da je svaka ‍ ‍♀️ treća žena u EU prijavila da je doživjela fizičko ili seksualno nasilje od svoje 15. godine?

‼️ Nažalost, novi podaci pokazuju da se od izbijanja pandemije nasilje u obitelji nad ženama i djevojkama pojačalo.

Jedan od glavnih ciljeva Strategije ravnopravnosti spolova EU je zaustavljanje rodno uvjetovanog nasilja

Također, fokusira se i na područja poput obrazovanja, zapošljavanja te pristupa zdravstvenim uslugama

Ravnopravnost spolova nije samo temeljno ljudsko pravo, već je neophodan temelj za miran, prosperitetan i održiv svijet.

TALKING EUROPE II