INVENT – European Inventory of Societal Values of Culture as a Basis for Inclusive Cultural Policies in the Globalizing World

INVENT – European Inventory Of Societal Values Of Culture As A Basis For Inclusive Cultural Policies In The Globalizing World

U razdoblju od 1. veljače 2020. do 31. siječnja 2023. Institut društvenih znanosti Ivo Pilar sudjeluje u H2020 projektu „INVENT – European Inventory of Societal Values of Culture as a Basis for Inclusive Cultural Policies in the Globalizing World“. Voditeljica Pilarove dionice je dr. sc. Inga Tomić Koludrović. Novosti

Projekt se financira iz programa Europske unije za istraživanje i inovacije Obzor 2020 u skladu s sporazumom br. 870691

Trajanje projekta: 1.02.2020. do 31.01.2023.

Koordinator: Erasmus Universiteit Rotterdam.

Sudjeluju: Universitat Autònoma de Barcelona, University of Haifa, Københavns Universitet, Tampereen Korkeakoulusäätiö Sr, Universität Zürich, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, The Centre for Empirical Cultural Studies of South-East Europe i Ecole normale supérieure Paris-Saclay.

Voditeljica hrvatske dionice projekta: prof. dr. sc. Inga Tomić-Koludrović https://inventculture.eu/about/ https://cordis.europa.eu/project/id/870691

INVENT je kompetitivni znanstveni projekt koji se financira u okviru programa Europske komisije Obzor 2020. Svrha projekta jest znanstvenim istraživanjem utvrditi kulturne i društvene preduvjete za realizaciju strateških ciljeva Nove EU agende za kulturu.

Znanstveno-istraživačke djelatnosti konzorcija projekta INVENT planirane su kao doprinos “društvenom zaokretu” europskih kulturnih politika, odnosno platformi koja uzima u obzir promjene što su ih u način života i kulturnu participaciju europskih građana/ki donijeli megatrendovi globalizacije i europske integracije (te s njima povezane migracije), digitalizacija te rastuće društvene nejednakosti. Pristupom istraživanju „odozdo“, projekt će osigurati spoznaje o višestrukim, često međusobno proturječnim, razumijevanjima društvene vrijednosti kulture u različitim društvenim grupama u europskim društvima. Istodobno, projektne će djelatnosti stvoriti osnovu za nove metodologije kojima se može zahvatiti društvena vrijednost kulture. Svrha projekta, kao i planiranog „društvenog zaokreta“ kulturnih politika, jest podržati vrijednosti ključne za očuvanje i unaprjeđivanje europskog projekta, kroz promicanje europskog identiteta i pripadnosti, inkluzivnosti, tolerancije i društvene kohezije.

Devet zemalja u kojima će se provoditi projektne djelatnosti (Nizozemska, Španjolska, Velika Britanija, Danska, Finska, Švicarska, Hrvatska, Srbija, Francuska) predstavljaju različite modele kulturne politike i različite medijske sustave. Ovo pruža izvrsnu priliku za usporedne analize različitih shvaćanja kulture u svakoj od navedenih zemalja, kao i o tome kako građani/ke percipiraju utjecaj društvenih megatrendova na kulturu svakodnevice i kulturu u užem smislu riječi.

Novosti

INVENT projekt (EU Horizon 2020): Održana početna konferencija projekta, 28.-29. 4. 2020.