CHILD-WELL – Dobrobit djeteta u kontekstu obitelji

CHILD-WELL - Dobrobit Djeteta U Kontekstu Obitelji

Institut Ivo Pilar provodi projekt Hrvatske zaklade za znanost “ Dobrobit djeteta u kontekstu obitelji ” (CHILD-WELL) u razdoblju od veljače 2020. do siječnja 2024. Voditeljica projekta je dr. sc. Andreja Brajša-Žganec.Novosti

– Web stranica projekta: https://child-well.cloudaccess.host/
– Facebook projekta: https://www.facebook.com/ChildWellHr

Projektom se želi ispitati mehanizam utjecaja obiteljskih karakteristika poput obiteljske dobrobiti, otpornosti, razvojnog roditeljstva na dobrobit djece. Projekt je usmjeren ispitivanju modela teorije promijene prema kojem je obiteljska dobrobit osnova za razvojno roditeljstvo, odnosno roditeljske postupke koji su razvojno primjereni i prilagođeni dječjim potrebama, a razvojno roditeljstvo ima za posljedicu različite pozitivne ishode djeteta. Dobrobit djeteta je široki pojam koji se definira preko optimalnih razvojnih ishoda poput uspješno razvijenih socijalnih kompetencija i regulacije emocija i ponašanja. Pokazuje se da sretna i zadovoljna djeca koja uspješno reguliraju svoja ponašanja i emocije rjeđe iskazuju rizična ponašanja te imaju bolje razvijene socijalne vještine. Stoga, polazeći od Bronfenbrennerovog bioekološkog modela i teorije promjene ovaj projekt ima tri cilja. Prvi cilj je istražiti promjene u različitim domenama dobrobiti djece u srednjem djetinjstvu i na prijelazu u adolescenciju. Drugi cilj je istražiti odnose obiteljske dobrobiti, roditeljskih ponašanja majke i oca te različitih domena dobrobiti djece u spomenutom razvojnom periodu. Treći cilj je ispitati odnos između korištenja digitalnih tehnologija i dobrobiti djece tijekom srednjeg djetinjstva i na početku adolescencije. Tijekom četiri godine, planiraju se provesti tri vala istraživanja, a ovakav longitudinalni nacrt istraživanja omogućit će brojne spoznaje o promjenama u različitim domenama dobrobiti djece i njezinim odrednicama. U istraživanju će sudjelovati učenici trećih, četvrtih i petih razreda (u prvoj točci mjerenja), njihovi roditelji te učitelji. Tijekom tri godine (jednom godišnje) prikupit će se podaci o subjektivnoj dobrobiti djece i njihovih roditelja, o roditeljskim ponašanjima, o socijalnoj kompetenciji, kognitivnoj, ponašajnoj i emocionalnoj regulaciji djece. Rezultati ovog istraživanja omogućit će bolji uvid u dobrobit hrvatskih obitelji s djecom školske dobi, što može imati važne praktične implikacije za stručnjake koji se bave osmišljavanjem različitih nacionalnih politika, kao i za razvoj strategija za poboljšanje dobrobiti djece i obitelji. Istraživački tim sa Instituta Pilar čine znanstvenici: Andreja Brajša-Žganec, znanstvena savjetnica u trajnom zvanju, Ljiljana Kaliterna Lipovčan, znanstvena savjetnica u trajnom zvanju, Tihana Brkljačić, znanstvena savjetnica, Toni Babarović, znanstveni savjetnik, Maja Tadić Vujčić, znanstvena suradnica, Marina Kotrla-Topić, znanstvena suradnica, Lana Lučić i Marija Džida, doktorandice, zatim Renata Miljević Riđički, redovita profesorica sa Učiteljskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu te Ivana Hanzec Marković, postdoktorandica sa Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, Zvjezdana Prizmić Larsen, znanstvenica sa Washington University, St.Louis, SAD, Lisa Newland, redovita profesorica sa The University of South Dakota, SAD, Ferran Casas, redoviti profesor sa The University of Girona, Španjolska te Daniel Shek, redoviti profesor sa Department of Applied Social Sciences, The Hong Kong Polytechnic University, Kina.


Novosti

Sudjelovanje članova projektnog tima CHILD-WELL na ISQOLS virtualnoj konferenciji
Znanstvenici Instituta Pilar na Psihošpanciru, 15. 2. 2020.