Proces tercijarizacije u Hrvatskoj – čimbenici promjena u strukturi privrednih djelatnosti prema sektorima

Proces Tercijarizacije U Hrvatskoj – čimbenici Promjena U Strukturi Privrednih Djelatnosti Prema Sektorima

U razdoblju od 1. listopada 2019. do 30. rujna 2020. Institut društvenih znanosti Ivo Pilar provodi projekt “Proces tercijarizacije u Hrvatskoj – čimbenici promjena u strukturi privrednih djelatnosti prema sektorima”. Voditelj projekta je dr. sc. Luka Šikić

Od 70-ih intenzivira se proces tercijarizacije (i deindustrijalizacije) koji od 90-ih godina do danas postaje dominantan čimbenik promjene u strukturi privrednih djelatnosti. Tercijarizacija je naziv za strukturnu promjenu u gospodarstvu u kojoj uslužne djelatnosti povećavaju svoj razmjerni udio u strukturi privrednih djelatnosti, ponajprije u smislu outputa i zaposlenosti. Tema tercijarizacije predmet je znanstvenoga interesa o strukturnoj promjeni koja se proteže na više različitih područja i istraživačkih polja ekonomije, sociologije, demografije, geografije i dr. te joj stoga treba i pristupiti interdisciplinarno.

Novija literatura naglašava važnost sljedećih aspekata procesa tercijarizacije: relativno nižu produktivnost uslužnog sektora u odnosu na proizvodni (Krüger, 2008), postojanje značajnih unutarsektorskih razlika u tehnološkim kapacitetima, produktivnosti i obilježjima radne snage (Pillat and Wolf, 2005), utjecaj geografskih faktora (Herrendorf et al., 2014) i dr. Također se ističu i značajne razlike u procesu tercijarizacije između razvijenih zemalja i zemalja u razvoju. Specifičnosti procesa tercijarizacije u tranzicijskim zemljama i nedostatak postojećih istraživanja u domaćoj literaturi glavni su motivi za dublju analizu ovog procesa u Hrvatskoj.

Svrha je ovoga projekta, polazeći od dosadašnjih spoznaja, istražiti relevantne dimenzije procesa tercijarizacije u strukturi hrvatskih privrednih djelatnosti interdisciplinarnim pristupom tijekom zadnja dva desetljeća. Te dimenzije uključuju: dodanu vrijednost kao mjeru proizvodnje (outputa), produktivnost proizvodnih faktora kao mjeru tehnologije, zaposlenost, vanjskotrgovinski intenzitet, geografske determinante i unutarsektorsku dinamiku.

Projekti Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar