Projekt “PROREG Regulacija prostitucije u Hrvatskoj“

Projekt "PROREG Regulacija prostitucije u Hrvatskoj“

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar provodi projekt “PROREG Regulacija prostitucije u Hrvatskoj“. Ciljevi projekta su opisati razvoj politika prostitucije, analizirati postojeće zakone i sudsku praksu te propitati usklađenost hrvatskog modela sa standardima zaštite ljudskih prava, istražiti stavove stručnjaka o prostituciji i zakonskim rješenjima te iskustva osoba koje se bave prostitucijom, predložiti smjernice za izradu javnih politika… − Novosti

Prva godina projekta Regulacija prostitucije u Hrvatskoj, 30. 4. 2020.

Prostitucija je kompleksan društveni fenomen oko kojeg postoje brojne kontroverze, pa i po pitanju najprikladnijih javnih politika i pravnih rješenja. Hrvatska je jedna od rijetkih europskih zemalja u kojoj je „odavanje prostituciji“ kažnjivo, a tema u znanosti zanemarena. Nedavno završeno prvo interdisciplinarno kvalitativno istraživanje prostitucije u Hrvatskoj pokazalo da je pravni okvir jedna od ključnih odrednica iskustava osoba koje se bave prostitucijom (Radačić i Pajnik, 2017). Ovaj, teorijski i metodološki ambiciozniji projekt, nastavlja se na navedeno istraživanje, usredotočujući se na regulaciju prostitucije u Hrvatskoj i njezinih učinaka na osobe koje se bave prostitucijom. Projekt je interdisciplinaran i uključuje polja prava, sociologije i politologije. U teorijskom smislu nastavlja se na feminističku i ljudskopravnu literaturu koja propituje regulatorne modele koje počivaju na dominantnom dihotomnom shvaćanju prostitucije kao rada ili nasilja (Scoular, 2015.; Munro i Della Giusta, 2016.; Marshall, 2016; Larson i Hernandez Truyol, 2006). Ciljevi projekta su opisati razvoj politika prostitucije u Hrvatskoj, analizirati postojeće zakone i sudsku praksu te propitati usklađenost hrvatskog modela sa standardima zaštite ljudskih prava, istražiti stavove stručnjaka o prostituciji i zakonskim rješenjima te iskustva osoba koje se bave prostitucijom, predložiti smjernice za izradu javnih politika, proširiti znanstvene spoznaje o prostituciji i povećati istraživačke kapacitete tima. Osim analize zakona, sudskih postupaka te dokumenata javnih politika, projekt predviđa i kvalitativno istraživanje s osobama koje se bave prostitucijom te predstavnicima relevantnih ministarstava, udruga i nezavisnih institucija za zaštitu ljudskih prava, kao i stručnjacima pravosudnog i policijskog sustava. Projekt donosi nove interdisciplinarne spoznaje o slabo istraženom fenomenu, koje su primjenjive u izradi i implementaciji javnih politika.

Comparing Croatian and Slovenian Prostitution Regimes: Surpassing Exclusions and Securing Human Rights (ISRF)

Prostitution is a complex social phenomenon, which entails many controversies related to the best public policy and legislative solutions. Croatia is one of the very few European countries in which involvement in prostitution is criminalised, while the topic is neglected in scientific production. The recent first empirical interdisciplinary study on prostitution has shown how prostitution laws have a significant impact on experiences of persons involved in prostitution (Radačić and Pajnik, 2017). This, theoretically and methodologically more ambitious project is a continuation of the previous research, focused on regulation of prostitution in Croatia. It is an interdisciplinary project that gathers researchers from legal studies, sociology and political science. At the theoretical level, it builds on feminist and human rights literature on prostitution that challenges regulatory models rooted in the dominant dichotomous understanding of prostitution as work or violence (Scoular, 2015; Munro and Della Giusta, 2016; Marshall, 2016; Larson and Hernandez Truyol, 2006). The project aims to describe the development of prostitution policies in the European context, analyse the existing legislation and case-law and assess its compatibility with human rights standards, investigate experts’ attitudes on prostitution and legal solutions, examine sex workers’ experiences, propose policy design guidelines, broaden knowledge on prostitution and expand research capacities of the project team. Besides analysing laws, judicial practice and policy documents, it also includes qualitative research sex workers and two categories of experts – the representatives of relevant ministries, NGOs and human rights institutions and judicial and police officials. The project brings new interdisciplinary perspectives on this marginalised topic, which are applicable in design and implementation of public policies.


Novosti

Prva godina projekta Regulacija prostitucije u Hrvatskoj, 30. 4. 2020.